Címlap

Szeretettel köszöntünk a Doroszlói Szentkút honlapján.

Ez a pár oldal arról akar beszámolni, hogy kilencszáz év távlatából mindez ideig ezen a helyen hogyan találkozik a menny a földel, és hogyan válik a megkövült ember Isten kegyelme által nyitottá az Isten-adta szépségre, az életre. Ez a hely mindig visszaadott az embernek valamit, amit elvesztett vagy eltékozolt… testi és lelki egészséget, békességet és nyugalmat.

„Nem csupán bajaikban, betegségeikben kérték és kérik a hívők Isten segítségét és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását, hanem tiszta lélekkel akarunk Isten elé járulni, bűneikből megtérve életüket is meg akarjuk jobbítani. Szép kifejezés a keresztény zarándokhelyekre a kegyhely szó, hiszen a hittel ide járuló ember kegyelmeket kap az Istentől. Kegyelmeket a szentségekben, a szentgyónásban és a szentáldozásban, ha hozzájuk járul, a megtérés, az Istenbe vetett bizalom kegyelmét, de nagyon sokszor különleges, váratlan, Isten gondoskodását és a Szent Szűz anyai pártfogását kifejező megoldásokat is életének nagy problémáira és bajaira.” (Erdő Péter Bíboros)

Éppen ezért, ma arra van az embernek leginkább szüksége, akit ez a megszentelt hely nyújt: az Istenre.

Ettől a sokszor, hiányától  égető vágytól vezettetve indultak el  milliók és milliók azon a zarándokúton, ami a fizikailag az otthontól a Doroszlói Szentkútig vezetett, de lelkileg mégis többről van szó, eljutni a földről az ég peremére, ahol  a zarándok megpihen és a célba éréshez elegendő erőt gyűjt mennyei édesanyánk, Boldogasszonyunk folyton kegyelmeket osztó szeretete által.

„Mert hogyan is újul meg lelkében az egyes zarándokló ember? Először is kitűzi a célt, elszánja magát és elindul. Bizalom és remény vezeti, hogy a szentélyhez érkezve könyörgései meghallgatásra találnak, gondjaiban, betegségében, nyomorúságában segítséget kap Istentől. Vállalja a zarándokút fáradalmait. Biztosan érzi, hogy a maga erejéből, pusztán emberi eszközökkel nem tudja minden baját megoldani, ezért könyörög Isten irgalmáért, ezért kéri a Szent Szűz anyai közbenjárását. Mert a zarándoklat nem fejeződik be a kegytemplomban, hanem maga az élet a folytatása. Az Isten akaratát bizalommal elfogadó ember kérése sokszor különleges, nem várt, megrendítő módon meghallgatásra talál.”

Facebookon

1 week ago

Rózsafüzér királynőjének és Magyarok Nagyasszonyának tiszteltére, OKTÓBER 7-ÉN , VASÁRNAP 10 ÓRAKOR ünnepi szentmisét tartunk egyházmegyei kegyhelyünkön, Doroszló Szentkúton! ... See more

1 week ago
DÉLELŐTT - Mária kegyhelyek Európában - Budai András

https://www.facebook.com/107926702610438/posts/1839910389412052/

Az európai Mária kegyhelyekről beszélgettünk a Délelőttben Budai Andrással, a Via Sacra zarándoklatszervezőjével, különös tekintettel Csíksomlyóról és Lourde...

3 weeks ago
Hit, vallás, egyház - 2018.09.23.

Körkép a szentkútról.

Забрањено је свако поновно постављање овог видео материјала на друге сајтове.

3 weeks ago
Látni és láttatni

Szólhatna ez a dokumentumfilm, akár Doroszló-Szentkútrol is, hiszen szinte egyazon alapokon nyugosznak...

Mi is az a búcsú? Mi a fogadalmi búcsú? Hol van Szentkút? Miről híres?
https://www.youtube.com/user/etnotube

1 month ago
Doroszló - Szentkút

Szeptember 16. Vasárnap
FÉRFIAK ZARÁNDOKLATA
Doroszló - Szentkút

Program:

15:00 – Érkezés
15:30 – Bűnbánati liturgia,
gyónási lehetőség
16:15 – Katekézis
17:15 – Keresztút ... See more

Szeptember 16-án, Vasárnap, FÉRFIAK ZARÁNDOKLATA a szentkúton.
A találkozó házigazdája Mons Miocs József, a paulínum rektora.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!

1 month ago
Magyar Összefogás

A Magyar Nemzeti Tanács mint nemzeti jelentőségű programot kiemelten támogatja a doroszlói szentkút és kegyhely bővülését és szépülését

A Segítő Szűz Mária Egyházmegyei ... See more

1 month ago
Fényképek Doroszló - Szentkút bejegyzéséből

Régi szentkép Doroszló-Szentkútról

1 month ago

Szeptember 16-án, Vasárnap, FÉRFIAK ZARÁNDOKLATA a szentkúton.
A találkozó házigazdája Mons Miocs József, a paulínum rektora.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!

1 month ago

Szeptember 15-én, Fájdalmas Anya ünnepén, 17 órakor rózsafüzért imádkozunk, 18 órakor pedig SZENTMISÉT ünneplünk a szentkúti kegytemplomban.

« 1 of 7 »