Címlap

Szeretettel köszöntünk a Doroszlói Szentkút honlapján.

Ez a pár oldal arról akar beszámolni, hogy kilencszáz év távlatából mindez ideig ezen a helyen hogyan találkozik a menny a földel, és hogyan válik a megkövült ember Isten kegyelme által nyitottá az Isten-adta szépségre, az életre. Ez a hely mindig visszaadott az embernek valamit, amit elvesztett vagy eltékozolt… testi és lelki egészséget, békességet és nyugalmat.

„Nem csupán bajaikban, betegségeikben kérték és kérik a hívők Isten segítségét és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását, hanem tiszta lélekkel akarunk Isten elé járulni, bűneikből megtérve életüket is meg akarjuk jobbítani. Szép kifejezés a keresztény zarándokhelyekre a kegyhely szó, hiszen a hittel ide járuló ember kegyelmeket kap az Istentől. Kegyelmeket a szentségekben, a szentgyónásban és a szentáldozásban, ha hozzájuk járul, a megtérés, az Istenbe vetett bizalom kegyelmét, de nagyon sokszor különleges, váratlan, Isten gondoskodását és a Szent Szűz anyai pártfogását kifejező megoldásokat is életének nagy problémáira és bajaira.” (Erdő Péter Bíboros)

Éppen ezért, ma arra van az embernek leginkább szüksége, akit ez a megszentelt hely nyújt: az Istenre.

Ettől a sokszor, hiányától  égető vágytól vezettetve indultak el  milliók és milliók azon a zarándokúton, ami a fizikailag az otthontól a Doroszlói Szentkútig vezetett, de lelkileg mégis többről van szó, eljutni a földről az ég peremére, ahol  a zarándok megpihen és a célba éréshez elegendő erőt gyűjt mennyei édesanyánk, Boldogasszonyunk folyton kegyelmeket osztó szeretete által.

„Mert hogyan is újul meg lelkében az egyes zarándokló ember? Először is kitűzi a célt, elszánja magát és elindul. Bizalom és remény vezeti, hogy a szentélyhez érkezve könyörgései meghallgatásra találnak, gondjaiban, betegségében, nyomorúságában segítséget kap Istentől. Vállalja a zarándokút fáradalmait. Biztosan érzi, hogy a maga erejéből, pusztán emberi eszközökkel nem tudja minden baját megoldani, ezért könyörög Isten irgalmáért, ezért kéri a Szent Szűz anyai közbenjárását. Mert a zarándoklat nem fejeződik be a kegytemplomban, hanem maga az élet a folytatása. Az Isten akaratát bizalommal elfogadó ember kérése sokszor különleges, nem várt, megrendítő módon meghallgatásra talál.”

Facebookon

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

... TöbbetSee Less

Az Úristen hazahívta.

Főtisztelendő SZTRIKOVITS JÁNOS atya,
aki Bezdánban született 1937. december 21-én,
a mai napon, 2022 november 17-én,
két heti betegség után,
életének 85., áldozópapságának pedig 58. esztendejében,
a mi Urunk életadó szentségeivel megerősítve,
felcserélte földi zarándoklását az örökléttel,
s visszaadta lelkét a mindannyiunkat megteremtő
Szentháromság-egy Istennek...

János atya, 2006-ig a szentkút ügyeivel megbízott kegyhely igazgatói tisztséget töltötte be.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!
És az örök világosság fényeskedjék neki!
... TöbbetSee Less

Az Úristen hazahívta. 

Főtisztelendő SZTRIKOVITS JÁNOS atya, 
aki Bezdánban született 1937. december 21-én, 
a mai napon, 2022 november 17-én, 
két heti betegség után, 
életének 85., áldozópapságának pedig 58. esztendejében, 
a mi Urunk életadó szentségeivel megerősítve,
felcserélte földi zarándoklását az örökléttel, 
s visszaadta lelkét a mindannyiunkat megteremtő 
Szentháromság-egy Istennek...

János atya, 2006-ig a szentkút ügyeivel megbízott kegyhely igazgatói tisztséget töltötte be. 

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!
És az örök világosság fényeskedjék neki!Image attachment

Comment on Facebook

Nyugodjon békében és az örök világosság fényeskedjen neki

Nyugodj békében János atya!

ISTEN nyugosztalja!

Nyugodjon békében!🖤🙏

Isten nyugosztalja.🖤

Nyugodjék békében!🙏🖤🙏

A Jo Isten nyugosztalja !

Nyugodjon békében.

Nyugodjon békében.

Nyugodjon békében

Nyugodjon békében!🙏

Nyugodjon békében.🙏🖤

Nyugodjon békében

Nyugodjon békében

Nyugodjon békében !

Nyugodjon békêben!

RÉSZVÉTEM NYUGODJON BÉKÉBEN

Nyugodjon békében 💔😭😭

Nyugodjon békében!

Nyugodjon békében!

Nyugodjon békében

Nyugodjon békében

János atya nyugodjon békében!

Nyugodjon békében Jézus, Mária, Szent József nevében. Örök világosság fényeskedjen neki.

Nyugodjon békében

View more comments

1 hónap ago

Őszentsége Ferenc pápa 2022. november 5-én Excellenciás és Főtisztelendő Német László atyát, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnökét, a nagybecskereki püspököt Belgrád metropolita érsekévé nevezte ki. ... TöbbetSee Less

Őszentsége Ferenc pápa 2022. november 5-én Excellenciás és Főtisztelendő Német László atyát, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnökét, a nagybecskereki püspököt Belgrád metropolita érsekévé nevezte ki.

Comment on Facebook

Gratulálunk! Istennek legyen hála🙏💐

Gratulálok

Szívböl gratulálunk!🙏🙏

Szívből gratulálunk!

Gratulálok🙏🌷

Szívből gratulálunk!

Gratulálunk

Gratulálunk

Gratulálok!

Gratulálok!

Gratulàlok !

Gratulálok!

Gratulálok 🙏🙏

Gratulálok !!

Szeretettel Gratulálok !!A Jóisten Áldása Kísérje Életét !!🙏✝️

Gratulàlok

Gratulálok!

Gratulálok isten éltessen 🙏🙏

Gratulálok

Gratulálunk

Gratulálok

Gratulálok

Gratulalok!

Gatulàlunk

View more comments

Többet