Címlap

Szeretettel köszöntünk a Doroszlói Szentkút honlapján.

Ez a pár oldal arról akar beszámolni, hogy kilencszáz év távlatából mindez ideig ezen a helyen hogyan találkozik a menny a földel, és hogyan válik a megkövült ember Isten kegyelme által nyitottá az Isten-adta szépségre, az életre. Ez a hely mindig visszaadott az embernek valamit, amit elvesztett vagy eltékozolt… testi és lelki egészséget, békességet és nyugalmat.

„Nem csupán bajaikban, betegségeikben kérték és kérik a hívők Isten segítségét és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását, hanem tiszta lélekkel akarunk Isten elé járulni, bűneikből megtérve életüket is meg akarjuk jobbítani. Szép kifejezés a keresztény zarándokhelyekre a kegyhely szó, hiszen a hittel ide járuló ember kegyelmeket kap az Istentől. Kegyelmeket a szentségekben, a szentgyónásban és a szentáldozásban, ha hozzájuk járul, a megtérés, az Istenbe vetett bizalom kegyelmét, de nagyon sokszor különleges, váratlan, Isten gondoskodását és a Szent Szűz anyai pártfogását kifejező megoldásokat is életének nagy problémáira és bajaira.” (Erdő Péter Bíboros)

Éppen ezért, ma arra van az embernek leginkább szüksége, akit ez a megszentelt hely nyújt: az Istenre.

Ettől a sokszor, hiányától  égető vágytól vezettetve indultak el  milliók és milliók azon a zarándokúton, ami a fizikailag az otthontól a Doroszlói Szentkútig vezetett, de lelkileg mégis többről van szó, eljutni a földről az ég peremére, ahol  a zarándok megpihen és a célba éréshez elegendő erőt gyűjt mennyei édesanyánk, Boldogasszonyunk folyton kegyelmeket osztó szeretete által.

„Mert hogyan is újul meg lelkében az egyes zarándokló ember? Először is kitűzi a célt, elszánja magát és elindul. Bizalom és remény vezeti, hogy a szentélyhez érkezve könyörgései meghallgatásra találnak, gondjaiban, betegségében, nyomorúságában segítséget kap Istentől. Vállalja a zarándokút fáradalmait. Biztosan érzi, hogy a maga erejéből, pusztán emberi eszközökkel nem tudja minden baját megoldani, ezért könyörög Isten irgalmáért, ezért kéri a Szent Szűz anyai közbenjárását. Mert a zarándoklat nem fejeződik be a kegytemplomban, hanem maga az élet a folytatása. Az Isten akaratát bizalommal elfogadó ember kérése sokszor különleges, nem várt, megrendítő módon meghallgatásra talál.”

Facebookon

1 week ago
Vajdasági Magyar Szövetség - VMSZ

,,Az élet minden napján zarándokolunk”

1 week ago
Vajdasági Magyar Szövetség - VMSZ

SZENTKÚTI BÚCSÚ, DOROSZLÓ

Fotó: Gergely Árpád

1 week ago
Magyar Nemzeti Tanács

Több ezren érkeztek a doroszlói Szentkúti búcsú központi ünnepségére
Már a hajnali órákban elkezdődtek a liturgiák, majd következtek a szentmisék. A magyar nyelvű ünnepi püspöki ... See more

1 week ago
,,Az élet minden napján zarándokolunk”

A mi "Csíksomlyónk"...

Ebben az évben is több ezer, járművekkel, illetve gyalogosan érkező zarándok tartotta fontosnak leróni tiszteletét a Doroszló-Szentkút Kisboldogasszony- napi búcsújának két napján, ... See more

1 week ago
Doroslovo - Doroszló - Дорослово

Kisboldogasszony - Mala Gospa - Mariä Geburt
2018.
Doroszló / Doroslovo

1 week ago
Hét Nap - A szentkúti búcsún

Vajdaság legnagyobb zarándokhelyén, Doroszlón, a szentkúti, Kisboldogasszony napi búcsún 2018. szeptember 8-án

1 week ago
Több ezren érkeztek a doroszlói Szentkúti búcsú központi ünnepségére

Már a hajnali órákban elkezdődtek a liturgiák, majd következtek a szentmisék. A magyar nyelvű ünnepi püspöki nagymisét Varga László, kaposvári megyéspüspök celebrálta.

1 week ago
Elkapott pillanatok - Komáromi Photo

Tömeg a parkolóban,
Kisasszony 2018, Doroszló

1 week ago
2018.09.08. - Több ezren érkeztek a doroszlói Szentkúti búcsú központi ünnepségére

https://www.youtube.com/watch?v=majryNhR9Xw&feature=share

Már a hajnali órákban elkezdődtek a liturgiák, majd következtek a szentmisék. A magyar nyelvű ünnepi püspöki nagymisét Varga László, kaposvári megyéspüspök c...

« 1 of 6 »