Hit és fény


Ötödik alkalommal táboroznak a doroszlói, Szűz Mária a Keresztények Segítsége kegyhelyen, a Szentkúton a zentai Kéz a kézben értelmi Fogyatékosok és segítőik civil szervezete, azon belül is a Hit és fény Katolikus közösség tagjai.
Rác Magdolna főszervező elmondta, egész éven át várt, ünnepi alkalom , mikor a természetközeli, szentkúti környezetben tölthetnek el öt napot.

– Ideális a helyszín. Idén július 12- től 16- ig, harminchat személlyel táboroztunk. Tornával indult minden reggelünk. Ami ezen nyáron újdonság, hogy a gyerekeket is bevontuk a napi munkába. Készítettünk beosztást, mindenkinek megvan a maga dolga. Rettentően élvezik- mesél Magdolna, akivel nem csak a cikkhez kapcsolódó, hanem szinte minden témát érintünk. Régi ismerősként fogadnak, ahogyan a faluban is a Kéz a kézben táborozóit. – Hoznak zöldséget, tejet, önkéntes szolgálatot vállalnak, segít a doroszlói ember, ahol tud. Jóleső a helyiek vendégszeretete. Már első nap besétáltunk a faluba, fagylaltozni- mondja el.

– Mely foglalkozásokból áll a tábor?

– Kézműveskedvünk, énekelünk és ebben az évben a sport aktivitásra is nagyobb hangsúlyt fektetünk. Március 21- én a Down- kórosok világnapján zentai sétán vettünk részt, most pedig foci mérkőzésre készülünk, edzünk rá itt is. Elmaradhatatlan még a mindennapjaimból természetesen az ima valamint a Bibliai témák feldolgozása.

– Maga a civil szervezet, milyen forrásból tudja megvalósítani a programjait.

– Tartottunk tőle, hogy idén nem is tudunk majd eljönni. Aztán az utolsó pillanatban csak megoldódtak a problémák. Nagy köszönettel tartozunk a zentai Zyntharew Motoros klubnak, akik most már több éve fedezik az útiköltségünket (ezúttal még látványos kíséretet is biztosítottak egy darabon (lásd. a mellékelt fotó), a Vörös Kereszt pedig az étkezésünk költségeit fedezte, ahogyan az Árok Pékségnek is hálásak lehetünk.

– Tervez- e, a Zentán folyamatos napközis foglalkoztató működtetése mellett valamit a közeljövőben?

– Tíz éves idén a Kéz a kézben. December 3 a jubileumi műsor időpontja. A Hit és fény pedig negyven éves most. A Dunamenti közösség találkozóhelye ez alkalomból a csíksomlyói búcsú lesz- zárta a beszélgetést Magdolna.

Lennert Tímea

Családok találkozója a doroszlói Szentkútnál

Megérni a házasság szentségét, ez gyönyörű Isten tisztelet! Az elmúlt hét végén, (július 9.-én) tartották meg Doroszlón, a Szűz Mária Keresztények Segitsége Kegyhelyen a Családok találkozóját. Vajdaság csaknem minden területéről, összesen 160-an vettek részt az ünnepségen. A találkozó vendégelőadója a magyarországi MSGR Bíró László püspök volt.

Örömmel jöttem ide Doroszlóra. nem először vagyok itt, egy ifjúsági találkozón voltam itt. Örülök ennek az összefogásnak, s annak, hogy megértik a testvérek, hogy muszáj közösen cselekedni. Nem elég ha a család az otthon falai között jó. Azon túl is jónak kell lennie. Pláne ha itt a Délvidéken vagyunk, jó hogy eljutunk egymás felé, hogy erősítsük egymást. A Jó Isten áldja meg ezt az összefogást. Annak örülök leginkább, hogy több egyházközösségnek papjai és hívei is együtt vannak.- mondotta a püspök úr. A két részben megtartott, szíveket melengető. családokról szóló eladásában, majd a szentmisén mondott szentbeszédében elsősorban arra hívta fel a figyelmet, hogy megérni a házasság szentségét az egy gyönyörű Isten-tisztelet. A házasság szentségében az ember egyszerre adja oda magát az Istennek és a házastársának. Mint mondotta napjainkban egyre kevesebb a szentségre alapozott házasság, ezzel szemben egyre több a vadházasság, az elválások. Az egyház igehirdető- liturgikus- és szolgálati közösség. A házasság ne abban merüljön ki, hogy dolgozunk, sütünk-főzünk, mosunk vasalunk, leülünk a tévé mellé, vagy rádiót hallgatunk. Ez nem elég. Szeretni kell egymást, s ezt nem (csak) mondani kell, ki is kell mutatni. A kedvességünkben az ösztönözzön bennünket, hogy igaz szívből, mindenünket, a bánatunkat, az örömünket osszuk el egymással. A házasságnak szépnek és jónak is kell lennie, de az csak akkor valósul meg, ha betartsuk a házasságkötéskor kimondott igent. A szentégi házasság nem lehet én központú, a másikra kell figyelnünk, s arra, hogy a szeretetet először mi adjuk, akkor várhatjuk a viszonzást.- S akkor majd a gyerek nem azt válaszolja, hogy TV szeretne lenni, hogy végre reá is tekintsenek – tette hozzá derűsen a püspök úr. A magyar családokért bemutatott szentmisén az igazi házasságban lévő családként elsősorban az igent mondó Mennyei Édesanyánk, és Szent József példájára hívta fel a figyelmet. Ezért a Szűz Anya oltalmát kérjük. A továbbiakban Szent István és Boldog Gizella, valamint a Szent életű Imre herceg példáját javasolva arra ösztönözte a hívőket, hogy Isten országába menjünk Isten országát keresni. Szent István odafigyelt a legapróbb dolgokra, időt talált a személyes elcsendesedésre is. A szereteten alapuló házasságok példáját említve Árpádházi Szent Erzsébetnek Lajos férje iránti hű kapcsolata is arra kell, hogy ösztönözzön bennünket mindenkor igaz hittel legyünk a párunk iránt. Az előadást követően ft Szakály József atya vezetésével, aki a szentmisén, Klem Valérival karöltve, a kántori szerepet is betöltötte, zsolozsmát imádkoztak, illetve énekeltek. Az ebédszünet után csoportokra osztódva elemezték a püspök úr előadását. A csoportok valamennyien elismerően adóztak a püspök úr által családokról kifejtett „tanulmányáról”. Amíg a szülők a foglalkozással voltak elfoglalva, a gyerekek külön játékos programokkal töltötték az idejüket. A találkozó végén ft. Verebélyi Árpád Doroszló és Gombos plébánosa, egyben a Kegyhely őre, köszönetet mondott a püspök úrnak, s nem utolsó sorban a találkozó szervezésében- és a mise bemutatásán résztvevő paptársainak. – Köszönjük a Mindenható Istennek azt a bölcsességet amivel bennünket ebben az évben a családok felé fordít. Figyelmét ránk szegezi, és kérjük, hogy ez a figyelem megmaradjon a családok éve után is.- hangozta Verebélyi atya. Dautbegovics Zoltán