Pünkösdi ünnepek Doroszlón

A SZENTLÉLEK eljövetele, vagyis a Pünkösd alkalmából, a Szentkútnál több szentmisére, illetve szertartásra került sor. Az ünnepi szentmisére, amelyet ft. Verebélyi Árpád, a kegyhely ore mutatott be, d.e. 10 órakor került sor.
A májusi ájtatosságon este hattól vehettek részt a hívok. Másnap, azaz hétfon tartották meg a Boldogságos Szuz Mária Keresztények Segítsége kegyhely ünnepét. Délelott 11 órakor, a Szondról érkezo mintegy 200 hívo részvételével horvát nyelvu misét tartottak, amelyet ft. Verebélyi Árpáddal karöltve ft. Rabovsky Dominik szondi lelkipásztor mutatott be. Elotte a hívok keresztutat jártak, a szentmise után freskóknál rózsafüzért imádkoztak. A délután során (magyar nyelven) bunbánati liturgiával folytatódott a szertartás. A gyónási lehetoséget követoen következett a Kereszt-út a családokért, utána pedig a rózsafüzér imádság. Az ünnepi szentmise, ft. Verebélyi Árpád atya bemutatásával, 5 órakor kezdodött. A Szuz Anya emlékére rendezett ünnepség az estéli májusi ájtatossággal ért véget.

DZ.

Isten hangját meghallani
A Szabadkai Püspökség április 28- án országos szintu papi találkozót szervezett Doroszlón. A Valamennyi egyházmegyébol, összesen több mint száz pap volt jelen. A program délelott magyar és horvát nyelvu eloadásokkal kezdodött. Bábel Balázs, Kalocsa- kecskeméti érsek valamint Marin Srakic Diakóvár- eszéki érsek egyaránt a papság, jelenkorban megélt feladatvállalásaival foglalkozott. Elmondták, életüket Isten és az ember szolgálatában kötelességük élni. Ennek az el-hivatásnak nemigen kedvez mai, sokat kínáló világunk, melynek ritmusát követni veszélyes. Minden ember szívét valami be kell, hogy töltse, a papét elsodlegesen a fent említett szolgálat. A gondok és meghasonlások a rosszul megélt hivatásban gyökereznek, ekkor lépnek fel olyan súlyos nehézségek, mint például a nemrégiben szárnyara kapott a pedofil botrány. Isten szolgájának és általában magának az embernek a Mindenható szavát kell elsosorban meghallania. Az elhangzott tanulságok megvitatására boven adódott alkalom az ebéd ideje alatt, majd a találkozó a Szentkúton folytatódott, ahol a hívekkel együtt szentségimádást végeztek. Azt szentmise követte, melyet Msgr.dr. Orlando Antonioni pápai nuncius mutatott be, egyetemben a szintén jelenlevo hazai egyházi méltóságokkal: Msgr. dr.Pénzes János szabadkai-, Németh László nagybecskereki-, Ðuro Gašparovic szerémségi egyházmegyék püspökeivel valamint Stanislav Hocevar metropolita érsekkel, a belgrádi egyházmegyébol. Emellett a misén képviseltette magát Ðuro Ðudar a görög katolikus egyházmegye püspöke valamint Marin Srakic Diakóvár-eszéki érsek és Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki püspök is. Közremuködött: a szabadkai Pro Musica kórus, Paskó Csaba vezényletével valamint a Brass brass fúvós kvintett.Legvégül sor került a Szabadkai Egyházmegye Ifjúsági Bizottsága által, a Papság Éve alkalmából kiírt, általános és középiskolás gyermekeket megszólító, irodalmi, képzomuvészeti és zenei pályázatnak a díjkiosztójára. Több száz fiatal érezte úgy, hogy ilyen-olyan formában kifejezést szeretne adni a papság, az egyház életérol megfogalmazódott gondolatainak.


Ft. Verebélyi Árpád Doroszló plébánosa, a Szuz Mária kegyhely ore a rendezvénnyel kapcsolatban köszönetét fejezte ki a támogatóknak: a Magyarországi Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkárságának és a Szerbiai Vallásügyi Minisztériumnak. Mint mondta, rendkívül hálás a doroszlói egyházközség tagjainak, a Helyi Közösség tanácsának, az Önkéntes Tuzoltó Testületnek valamint a Móricz Zsigmond MME-nek is a találkozó megszervezésében nyújtott segítségért. Lennert Tímea Fotók:Komáromi József

Országos jellegü papi találkozó Doroszlón-DZ. tollából


A találkozót a belgrádi nuncius is megtisztelte jelenlétévelTalán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy, Ft. Verebélyi Árpád lelkipásztornak, a kegyhely orének szervezésében, április 28.-án egyedül álló esemény színhelye volt a doroszlói Szuz Mária keresztények segítsége bajkúti kegyhely. Ugyanis a Szentkútnál került sor az országos jellegu papi találkozóra, amelyen csaknem 150 pap, mintegy 10 püspök, s nem utolsó sorban Vatikán képviselojeként, a belgrádi nuncius is megjelent. A találkozó délelottjén a papság kongresszuson vett részt, a délutánján pedig volt szentség imádás, rózsafüzér, keresztút.

Az ünnepi szentmisére, mintegy (vidékrol is érkezo) 1000 hívo jelenlétében d.u 5 órakor került sor, amelyen dr. Pénzes János megyéspüspökünk, a megjelentekhez mondott üdvözlo beszédében arra buzdította a jelenlévoket, hogy a pápa által meghirdetett papok évében a hívok, az egyébb imájuk mellett, a lelkipásztorokért külön is imádkozzanak.

A találkozó végén kiosztották a jutalmakat azoknak a tanulóknak, akik részt vettek azon a pályázaton, amelyre egyházzal kapcsolatos rajzokkal, írásokkal jelentkezhettek. A középiskolások kategóriájában a doroszlói Risztity Anina érdemelte ki az elso díjat

Dautbegovics Zoltán

Tisztelet a lelki atyáknak


A szabadkai egyházmegye ifjúsági bizottsága a Papok Éve alkalmából hirdette meg általános és közép iskolásoknak szóló irodalmi, képzomuvészeti valamint zenei pályázatát. Ez utóbbi kategóriában sajnos nem küldtek alkotásokat. Mindemellett pályamuvek szép számmal érkeztek. Több százan gondolták úgy, hogy érdemes elmélyíteniük az egyházi rend szentségével kapcsolatos ismereteiket, közelebb kerülniük ehhez a témához.

A pályázaton való részvételre a Hírvivo katolikus hetilap, a Zvonik katolikus folyóirat, a püspökség hivatalos honlapja, a Mária Rádió illetve egy hivatalos püspöki irat buzdította a diákokat. A beérkezett pályamuveket szakmai zsuri bírálta el. Az írásokat Dr. Silling István egyetemi rendkívüli tanár illetve Dr. Hózsa Éva tanszékvezeto egyetemi rendes tanár véleményezte: ,,A fogalmazások arról gyozték meg a véleményezoket, hogy íróik szerint tisztelni és becsülni kell a lelki atyát, aki valóban Isten szolgájaként fejti ki áldásos tevékenységét a reá bízott közösségben.” A képzomuvészeti kategória pályamunkáit Olga Šram, képzomuvészet szakos tanár méltatta: ,,Az adott témák megélése, a tartalomátvitel eredetisége, melyekben láthatóan nyilvánultak meg az érzelmek, a gondolkodásmód, a tapasztalat és a vizuális emlékezoképesség voltak azok a meghatározó szempontok, melyek alapján egy-egy gyermekrajz kiemelkedett” A díjátadásra a doroszlói Szentkúton megrendezett Országos Papi Találkozó alkalmával került sor. Az ifjúsági bizottság nevében Utcai Róbert és Milenko Stantic atyák osztották ki, az értékes könyvcsomagokból álló jutalmakat. Nyugat-Bácskából a doroszlói fölsos Gellér Éva harmadik helyezést ért el a képzomuvészeti kategóriában, szintén ebbol a faluból küldött írást a középiskolás Ristic Anita, aki ezzel elso helyezést ért el. A bácskertesi nyolcadikos, Buják Brigitta, rajzát-valamint osztálytársa Molnár Mária írását szintén elso díjjal jutalmazták. A horvát nyelvu irodalmi pályázat három zombori sikert hozott: Valentina Radoš az alsósok- míg Tihana Halas a fölsosök-, Jasna Dozanin a középiskolások kategóriájában ért el harmadik helyezést.

Lennert Tímea

További képek: