Egy ház

Egészen a hetvenes évekbe nyúlik vissza a doroszlói Mária-Keresztények Segítsége Egyházmegyei kegyhelyen az ifjúsági zarándoklatok története. Idén szeptember 11- én, közel ötszáz fiatal részvételével került rá sor a szabadkai egyházmegye valamint a Fáklya- Keresztény Ifjúsági Egyesület szervezésében.

,,A közösen eltöltött délután legyen egy tanévkezdő baráti találkozás Vajdaság fiataljai számára!,, Így szólt a felhívás. Mindenki a maga módján élhette meg a délutánt a doroszlói Szentkút fáinak hűvösében. Hallgathattak az ifjak előadást Ft. Vincze Attila kalocsai egyházmegyés lelkipásztornak köszönhetően. Közös játékok valamint dicsőítés zajlott az Ébredés Zenekar közreműködésével. A programot püspöki szentmise zárta. Csúcspontja volt a ,,házépítés,, . A délutáni foglalkozások alatt a fiatalok megépítették kartonból egy közös ház darabjait, melyeket aztán a mise végén csoportonként hordoztak a szabadtéri oltárhoz, ahol összeállt a ház, a mindenkit befogadó egyház jelképeként. A főszervező Utcai Róbert atya mondott köszönetet mindenkinek a segítségért. Legjelentősebb támogatást a Bethlen Gábor Alaptól kapták. Meglepetésként legvégül tábortűz gyúlt. Üzeneteként annak, hogy mindenki hozzá kell tegyen magából a ,,világ világosságához,, Lennert Tímea

Kisboldogasszony ünnepe Doroszlón (DZ)

ANYÁKRA, ÉDESANYÁKRA VAN SZÜKSÉG! Egy hét leforgása alatt három jelentős egyházi esemény színhelye volt a doroszlói Szűz Mária Keresztények Segítsége Kegyhely, vagyis a Szentkút. Szeptember 4.-én ott tartották meg a Férfi búcsút.

A szentmisét ft. Slavko Večerin püspök helyettes mutatta be. Mint többek között elmondotta a családok évében a férfiak tegyenek tanúságot hitünkről és keltsék fel az emberek szívében a szeretet és a felelősség érzését, a táradalom legfontosabb intézménye, a család iránt. Ft . Nagy József Jézus Krisztus példáját ajánlva arra hívta fel a férfiak figyelmet, hogy a tanúság tételben bátran álljanak ki hitük megvalósításában. A templomi énekkar Bolyos István topolyai kántorral közreműködve járult hozzá a szentmise áhítatosságához. Szeptember 7.-én és 8.-án került sor Mennyei Édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária születése napjának megünneplésére.Az elő esti szentmisét ft. Világos Miklós mutatta be. Az ünnepi magyar szentmisére 8.-án d.e. 10 órai kezdettel került sor, amelyet, a papság sokaságának részvételével msgr dr. Veres András szombathelyi püspök mutatott be. A számos feszülettel és lobogókkal, valamint a hordozható Mária szobrokkal (Vaskút-i Gombos-i, Tornyos-i és Doroszló-i Mária lányok) s nem utolsó sorban a papságnak oltárhoz való vonulása után. msgr. dr. Pénzes János megyés püspök köszöntötte püspök-testvérét, és a megjelent közjogi méltóságokat. Ft. Verebélyi Árpád, a kegyhely őre elsősorban a miséző püspök úrnak is köszönetet mondva, többek között üdvözölte Egeresi Sándort, a Tartományi Képviselőház elnökét, Pásztor Istvánt, a Tartományi Kormány alelnökét, dr. Korherz Tamást a Nemzeti Tanács elnökét , Kern Imrét a Nagyberuházási Alap igazgató helyettesét, Csikos Jánost a Sport- és Ifjúsági segédtitkárt, a doroszlói Pelt Ilona, tartományi képviselőt, Gellér Magdolnát Doroszló és a vidékről érkező további polgármestereket, a Szent György Lovagrend tagjait, a kanizsai plébánia énekkarát, s nem utolsó sorban a közel 10000 lélekszámú zarándokot . DR. Pénzes János üdvözlő beszédében többek között elmondta: – Kívánom, hogy Boldogasszonyunk Mária borítsa ránk anyai palástját, óvjon és védjen minket közbenjáró szavával. Vezessen el minket Szent Fiához, akit egyedül Ő volt méltó világra szülni, a mi Urunkhoz Jézus Krisztushoz . MSGR DR. Veres András püspök úr örömét fejezte ki, hogy itt lehet ezen az ősi búcsújáró helyen. – Talán jelképes is lehet az, hogy én Nyugat-Magyarországról érkezve az egykori Dél-Magyarország területén, a hívek közösségében, a lelki találkozás, a közös imádság megmutatja összetartozásunkat Jézus Krisztusban, és nem utolsó sorban a Mária tiszteletünkben… A mai napon azt asszonyt köszönhetjük akit Isten kiválasztott arra, hogy Ő adjon testi életet Isten Fiának. – mondotta a püspök úr, majd az anyaság védelmében szólva többek között hangsúlyozta: – A mai ünnep több más gondolatot is ébreszthet bennünk, amelyekre egészen biztosan Kisboldogasszony ünnepe tanít minket… Mindenek előtt a női méltóság értékelésére… A kereszténység az anyaságot igen nagyra értékeli, de talán mondani sem mell, hogy már csak a kereszténység az, amely az anyaságot a saját értéke szerint becsüli és értékeli. A társadalom hangosabb része anyaságellenes… Anyák kellenek! mert meglehetünk táncosnők, manökenek és szépségkirálynők nélkül, de anyák nélkül biztosan nem. Anyák nélkül elveszik a nemzet, s nem csak a magyarság, az európai nemzetség is! Azt kell mondanunk, hogy ma többre becsülik az állatok életét, mint az emberét. Egy-egy állati tetem megtalálása után mekkora nyomozást indítanak, hogy megtalálják a kegyetlen tetteseket. Ott ahol nap, mint nap, száz és ezerszám gyilkolják az emberi magzatokat, az abortusz engedélyezésével törvénnyel támogatjuk azt… Ünnepeljünk örömteli szívvel és kérjük a Jó Isten ajándékait, hogy a Krisztus-i evangélium erejében megerősödve készek legyünk a mai nem keresztény szellemű világban is krisztusi lelkülettel élni. Igy lehetünk mi magunk is boldogok és így tehetjük szeretteink életét is széppé, gazdagabbá. S így valósíthatjuk meg saját családjainkban a boldogságnak apró szigeteit, amelyek mint korallzátonyok, ha találkoznak, hatalmas szigetekké válhatnának. Adja Isten, hogy a Szűz Anya tisztelőiként a mai naptól mindannyian még inkább készek legyünk a Jó Isten akaratát keresni és követni. – mondotta szentbeszéde végén msgr dr. Veres András püspök úr TE IS AZ EGYHÁZHOZ TARTOZOL A DOROSZLÓI Szentkútnál vasárnap, szeptember 11.-én, mint 500 fiatal részvételével d.u. 1 óra kezdettel került sor az Ifjúsági búcsú megrendezésére. Mint ft. Utcai Róbert csantavéri atya, a találkozó fő szervezője mondotta, : legyen ez az eltöltött délután egy közös baráti találkozó a tanév kezdetén Vajdaság fiataljai számára. Fohászkodjunk ifjúságunk lelki megújulásáért. A délután folyamán a gyerekek közösségi játékokban vettek részt, meghallgatták Ft. Vince Attila a magyarországi Hajósról érkező atya előadását, aki az esti szentmisét is bemutatta, és a szabadkai Ébredés zenekarral dicsőítő énekeket adtak elő. Szentbeszédében a tisztelendő úr a megbocsájtás erényeit helyezte előtérbe. Mint hangsúlyozta, : A megbocsájtással irgalmasságot nyerünk. Jézus Krisztus és az Ő édesanyja legyen a példakép, akik a mély fájdalmukban azt kérték a mennyei ATYÁTÓL, bocsássa meg a kegyetlenkedők tetteit, nem tudják mit cselekszenek. A szentmise keretében történő felajánlás egy csodálatosan elképzelt és megvalósított terv volt. A gyerekek a délután folyamán kartondobozokból ház elemeket raktak össze, s azt „építették“ fel, amelyre felírták: TE IS AZ EGYHÁZHOZ TARTOZOL. Ezzel a jelképpel fejezték ki a tiszta erkölcsüket, amit Istennek és a Szűz Anyának ajánlottak. Az énekeket és zenét a szabadkai Ébredés zenekar szolgáltatta. FT. Verebélyi Árpád a Kegyhely őre köszönetet mondott Ft. Vince Attila és ft. Utcai Róbert atyának, s nem utolsó sorba a szentmisén résztvevő papságnak, valamint a zenekarnak. A szentmise végén, a miséző atya megáldotta a fiatalok kegytárgyait, egyben sikeres tanulást kívánt az elkövetkező tanévben. Dautbegovics Zoltán

Kisboldogasszony ünnepe a doroszlói Szentkúton

Közel 10 000 zarándok érkezett idén a Mária, Keresztények Segítsége egyházmegyei kegyhely Kisboldogasszony napi búcsújára, szeptember 7-én és 8- án.Az előesti szentmisét, 7- én ft. Világos Miklós újmisés celebrálta. Megáldották a járműveket, amellyel a zarándokok érkeztek. Minden évben a legmegdöbbentőbb adat a gyalogos zarándokok száma és a táv, amit megtesznek.

Több mint száz hívő, Mohol-Doroszló illetve Bácskertes (Kupuszina)-Doroszló távolságokkal megküzdve. Egész éjszakás virrasztás folyt aznap még zsolozsmával, rózsafűzér imákkal, szentségimádással, népi ájtatosággal, filmvetítéssel. Mindkét napon gyónási lehetőség és több nyelven (horvátul, németül, magyarul) szentmise szolgálta a hívek búcsú elnyerési szándékát. 8-án, az ünnepi püspöki szentmisét MSGR. Dr. Veres András szombathelyi püspök celebrálta. Jelen voltak a vajdasági magyar politikum és közélet jeles személyiségei is. Úgy mint Egeresi Sándor a Tartományi Képviselőház elnöke, Pásztor István a Tartományi Kormány alelnöke, gzadasági titkár, a VMSZ elnöke, dr. Korhecz Tamás a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Kern Imre a Nagyberuházási Alap igazgató helyettese, Csíkos János Sport -és Ifjúság ügyi segédtitkár, Csóré Róbert Kishegyes polgármestere, Nyilas Mihály Magyarkanizsa polgármestere, Knézi Péter Óbecse polgármestere, Guszton András Temerin polgármestere, Világos Tibor Ada polgármestere, Lovas Ildikó a Magyar Nemzeti Tanács kultúrális ügyekkel megbízott tanácsosa, Dudás Károly a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, Pál Károly a VMSZ ügyvezető alelnöke, Dévavári Zoltán a VMSZ alelnöke, Szakács Csaba a zombori városi tanács tagja, Pelt Ilona tartományi képviselő és Gellér Magdolna a doroszlói Helyi Közösség elnöke. Nekik, ahogyan a Duna Televízió, a Vajdasági Televizió valamint a Mária Rádió munkatársainak és mindenkinek, aki a szervezésben, lebonyolításban segítséget nyújtott ft. Verebélyi Árpád, a kegyhely igazgatója, Doroszló plébánosa mondott köszönetet. A szentmisét megelőző és követő ünnepi fölvonuláson bemutatkoztak a Mária szobor hordozó csoportok. Érkeztek Vaskútról, Tornyosról, Gombosról valamint a helyiek, voltak még jelen. Népviseltben szintén Doroszló és Tornyos valamint Szilágyi és Gombos néptánccsoportjainak illetve énekkarainak tagjai vonultak fel, mint a bácskai népi kultúra egyik megtestesítői. Lennert Tímea Fotók:Radics Karola

Szentkúti búcsú Doroszlón

Forrás:MagyarSzó

A doroszlói búcsú kétnapos. A zarándokok a búcsújáró nap előtt érkeznek meg. Több vajdasági településről gyalog indulnak Doroszlóra a hívők, de érkeznek ide lovas kocsival, személyautókkal és autóbuszokkal egyaránt. A gyónófolyosó kicsinek bizonyult az idén, így voltak papok, akik a templomkertben egy székre ülve vagy egy bokor mellett állva hallgatták meg híveiket.A doroszlói nagy búcsút minden évben Kisboldogasszony napján tartják. Ha hétköznapra esik szeptember 8-a, mint az idén is, akkor 4000–5000 zarándok érkezik a legnagyobb vajdasági kegyhelyre, ha viszont hétvégére, akkor 15–20 ezren is megfordulnak itt.Magyar, horvát, német és szlovák nyelven miséznek. Az első nap egyik leglátványosabb eseménye a gyertyás körmenet, amelyben a zarándokok saját egyházközösségük lobogójával vonulnak fel. Ezen az estén áldják meg a járműveket is, amelyekkel a kegyhelyre érkeztek. Kisboldogasszony napjának a központi eseménye a püspöki szentmise. Az idén msgr. dr. Veres András szombathelyi püspök celebrálta a szentmisét. A nagy búcsú másik rendkívül szép eseménye a Bácskai Hordozható Mária-szobrok Találkozója. A hívek lelki és testi megnyugvásért mennek Doroszlóra, ahol ugyanis van egy csodakút, s a lelki feltöltődés mellett testi gyógyulást is remélnek az ide érkezők. A legenda szerint a XVIII. században egy vak pásztor megmosta a szemét a kút vizében, és visszanyerte látását. A Szentkút vizét a hívek ma is gyógyhatásúnak tartják. A kút előtt kialakított kis medencében sokan megmossák a kezüket vagy a lábukat, mások pedig flakonokba töltve az otthoniaknak is visznek a csodavízből. A régen Bajkútnak nevezett forrásnál a gyógyulásban reménykedők egymásnak mesélik történeteiket, hogy kinek mikor és miben segített a csodakút vize. Kabók Erika