Pünkösd ünnepe

Pünkösd ünnepét megünnepelni gyűltek össze a hívek Doroszló – Szentkúton, emlékezve arra az eseményre, amikor a pünkösdi láng eltöltötte az apostolokat, és az ő bátor tanulságtevésük révén megszületett az Egyház. Kétezer éve ugyan az az Egyház, mely ma bennünket is egybe gyűjt, az apostolok hitében, Máriával, Jézus anyjával a szentlélekben, mely ma is ugyanerre a tanúságtevő életre hív minket.
A zarándokok, aki legfőképp a környező településekből érkeztek, az szentmise előtt a szentkútnál elimádkozták a dicsőséges rózsafüzért, majd Ft. Verebélyi Árpád c. főesperes, kegyhelyigazgató ünnepi szentmisét celebrált a szabadtéri oltárnál.
A magyar szentmise alatt Ft. Jakob Pfajfer főesperes, hódsági plébános, a cigányok és romák lelkipásztori ellátásával megbízott atya, az Apatinból, Gombosról, Szondról és Vajszkárol érkezettekkel romákkal és cigányokkal a szentkútnál rózsafüzért imádkoztak, majd szentmisén vettek részt a szabadtéri oltárnál.
Pünkösdhétfőn, Mária, az Egyház Anyja ünnepén, a kegytemplom fogadta a híveket a rózsafűzér imádkozására, majd az azt követő szentmisékre magyar illetve horvát nyelven. Mára, egyedül a szondi sokácok tartották meg azt az évszázados hagyományukat, mely hajdanán minden plébániának megvolt, miszerint a minden plébánia saját zarándok-lelki napot tartott a szentkúton, így évente nem csak a nagybúcsúra, hanem több ízben is elzarándokoltak. Pünkösdhétfőn szép számú sokác hívő vett részt az imádságokon és a szentmisén.
Köszönetünket fejezzük ki mindazok iránt, akik ezt a jeles napokat a szentkúti zarándoklattal tették elmélyültebbé.