Felújítják a Szentkutat?

Kicsi a kegyhely, sok a látogató Doroszlón

A doroszlói Szentkút Vajdaság egyik leglátogatottabb búcsújáró helye, ahol évente megközelítőleg 15–20 ezer zarándok fordulhat meg. A szentkúti búcsút két nap alatt akár 10 ezer ember látogatja, ezért égetően fontos lett a kegyhelyet a mai kor igényeinek átalakítani, tudtuk meg ft. Verebélyi Árpád atyától, a kegyhely őrétől.

Az Árpádok korában Bajkút község állt a kegyhely területén, amelyet Nagy Lajos király 1382-ben a budai klarissza apácáknak ajándékozott. A török időkben elpusztult a falu, a kútja viszont megmaradt, amelyhez a hívő nép 1792-óta óta zarándokol. A plébánián az 1807-től vezetett Napló tudósítása szerint ebben az évben a Szent Szűz jósága által a vak Zablóczki János visszanyerte látását, miután megmosdott a kút vizében. A gombosi fiatalemberrel történt csoda után a kút zarándokhellyé vált. A kegyhely jelenlegi kápolnája a sorban a negyedik, amely 1874-ben, az előző kápolna beépíttetése során nyerte barokk stílusú, két karcsú tornyú, 500 férőhelyes templom alakját. A Szabadkai Egyházmegye 1968-ban hivatalos kegyhelyévé nyilvánította, majd a megemelkedett zarándokok száma miatt 1973-ban kibővítették a kegyhely udvarát, és elkészítették a szabadtéri oltárt, illetve használhatóvá tették a zarándokházat. Mára viszont az épületegyüttes nem tudja megfelelőképp ellátni feladatát, és alapvető újításokra van szükség, mondta Verebélyi Árpád atya, aki második éve Doroszló, illetve Gombos plébánosa is egyben. – A bővítésre már régóta szükség van, mert kicsi a hely, és szükség lett volna egy vizesblokkra is, de az elmúlt évtizedekben nem volt lehetőség nagyobb beruházásokra, politikai okok miatt. Az épületeket olyan mértékben kell átalakítanunk, hogy legalább az elfogadható minimumot kiszolgálják. Az alapvető baj az, hogy sokan látogatják a kegyhelyet, és ennek ellenére kicsi a hely. Igaz, a zarándoklat látogatottsága időjárásfüggő, az idén például 7 ezer ember látogatta meg a kegyhelyet a regisztrációk alapján. Paskai bíboros 1999-es látogatása során például 17 ezer látogatót jegyeztek fel. Kisebb búcsúkon pedig kisebb, 300-400 lelkes tömeg van jelen. Egyébként nem csak a magyar nemzetiségűek tartanak itt búcsút, hanem más nemzetiségűek, horvátok, szlovákok, németek, és szinte mindennap érkeznek látogatók személygépkocsival vagy szervezetten, autóbusszal, akár vajdaságból, de Magyarországról, vagy akár Németországból is. A kegyhelyen milyen munkálatokat terveznek? – Talán a legfontosabb a szabadtéri oltár, valamint a hívek ülőhelyének teljes felújítása az oltár előtti részen, az utak, illetve a villanyhálózat teljes átalakítása és a szentségi kápolna felújítása, szigetelése, festése. A kültéri világításhoz tíz öntöttvas kandelábert ajándékozottSzabadka városa, illetve Kucsera Géza akkori polgármester. Az oltártól a Szentkútig pedig egy díszburkolatú úttest fog vezetni. Mindez csak az első fázist jelenti, de a továbbiakban fontos lenne megoldani, hogy legyen egy zarándokház, ahol a hívők adott esetben meg tudnak szállni egy éjszakára. Ugyanakkor szükség van parkolóhelyek kialakítására is. Biztosítanunk kell a tömeg számára a megfelelő higiéniai feltételeket, amik sajnos nincsenek meg. A mozgáskorlátozottak számára is létre kell hoznunk a feltételeket az alapvető szükségleteikhez, illetve megoldani a közlekedésüket. A zarándokok részére egyfajta étkezdére is szükség van, hogy az elemózsiájukat kulturált módon fogyaszthassák el, és ne tömegnyomorba torkolljon az étkezés. Felvetődött a kérdés, hogy tényleg szükségünk van-e egy ekkora horderejű építkezéshez, mert igaz, a búcsú nagy horderejű, de utána mindez fenntarthatatlan. Ezért a Dunatáj Egyesülés Nyugat- Bácska Régiófejlesztéséért Civil szervezettel karöltve egy mindennap üzemeltető étkezdét, népkonyhát szeretnénk létesíteni, amellyel a környéken élő idős, beteges embereket el lehetne látni élelemmel, és a fiataloknak így munkát is tudnánk biztosítani. Nem szólva arról, ha mindez megvalósulna, nagy előrelépést jelenthetne a falusi turizmus számára is. Ki támogatja a munkálatokat? – Különböző vajdasági települések, a magyar politikum és a Vajdasági Magyar Szövetség karolta fel a fejlesztési tervünket, így a közbenjárásuk által a Tartományi Nagyberuházási Alap közel 27 millió dinár támogatás folyósítását hagyta jóvá, ami fedezné a kezdeti költségeket. Az ötletünkkel először különböző települések polgármestereit kerestük fel, hogy ki tudna hozzájárulni tervünkhöz. Mindez valahogy Pásztor Istvánnak, a VMSZ elnökének fülébe jutott, akinek a kezdeményezése révén leültünk, és megbeszéltük, mire van szükség, valamint ki miben tud támogatni bennünket. A projektet és a pályázatot a Dunatáj civil szervezet elnökségének doroszlói tagjai dolgozták ki: Pelt Ilona, Diósi Viola és Mészáros László. A támogatást viszont még nem kaptuk meg, így még nem tudom, hogy mikor tudnánk nekikezdeni a felújításoknak. Diósi Árpád

Ifjúsági búcsú volt Doroszlón

Világosságod küld el Az Isten az embert boldogságra teremtette Az elmúlt vasárnap, szeptember 14-én Ifjúsági búcsú volt Doroszlón, a Szűz Mária Egyházmegyei Kegyhelyen. A Világosságod küld el jelmondattal szervezett találkozón Vajdaság területéről mintegy 5OO fiatal volt jelen. A délután egy órakor kezdődő délután egy tanév kezdő találkozó volt, amelynek keretében a fiatalok az ismerkedés után, a liturgikus programok mellett különböző játékokban vehettek részt. Az ünnepi szentmise este hat órakor kezdődött, amit számos pap társa közreműködésével a kegyhely őre ft. Verebélyi Árpád mutatott be.

A miséző atya köszöntő beszédében arra kérte a Jó Istent adjon erőt és kitartást a tanuláshoz, jó tanárokat akik segítenek a szellemi és a lelki növekedésben. Egyebek között annak az óhajának adott kifejezést, hogy a Mária iránti szeretettel, az Igen Asszonyával ez a találkozás közelebb vigyen egymáshoz, s a Mindenható Istenhez. A szentmise előtt ft. Utcai Róbert csantavéri plébános köszöntötte a fiatalokat és további megjelent zarándokokat, a Kegyhely őrét, ft. Verebélyi Árpád atyát, a találkozó társszervezőjét, ft. Serfőző Levente plébánost, aki a szentmise keretében elmondott prédikációban a Szentírás, vagyis Biblia üzenetére hivta fel a fiatalok figyelmét. Mint hangoztatta az Isten az embert boldogságra teremtette, amit nem a földhöz ragadottságában, hanem az Istennel való közösségben találja meg. Hogy ismerjék az Istent, ismerhessék az Istent, teljes mértékben ismerni kell a Szentirást. A Bibliából merített válasz jó útra vezeti az embert, s biztos célba érést eredményez. Az ünnepi szentmise áhítatosságát fokozta a kúlai Kis Cecilia kórus, valamint a szabadkai Ébredés elnevezésű egyházi zenekar, amelyeket ft. Utcai Róbert atya külön is köszöntött. A rendezvény külön színfoltja volt amikor a fém karikáktól megszabadított, több száz, fehér és sárga ( Vatikán zászlóját jelképező) léggömböket a magasba engedték, amivel gyakorlatilag a bűntől ( a fém karikától, mint tehertől) való szabadulást fejezték ki. Dautbegovics Zoltán

Kisboldogasszony születésnapi ünnepség Doroszlón

Valószínűleg az égben is a “Happy Birthday”-el köszöntötték

Szűz Mária születése napja alkalmából, szeptember 7.-én és 8.-án az idén is mintegy öt-hat ezer hívő zarándokolt el a doroszlói Szűz Mária kegyhelyre. Az ünnepi magyar püspöki szentmisét ft. Dr. Seregély István érsek egri érsek atya mutatta be. A papság sokasága több tiz lobogó, doroszlói és gombosi Mária-lányok, vállukon a Szűzanya szobrával, harangszó kíséretében vonult a szabadtéri oltárhoz, ahol ft. Szakály József plébános vezette kórus a hívőkkel karöltve, a Máriát dicsérni hívek jöjjetek- címűt énekelte.

Dr.msgr. Pénzes János örömét fejezte ki ft.dr. Seregély István érsek atyának, hogy immáron másodszor is eleget tett a meghívásnak. Az érsek úr üdvözlő beszédében minden résztvevőt köszöntve annak a gondolatának adott kifejezést, hogy akik valamennyien Nagyasszonyunknak tiszteljük Jézus anyját, eljöttünk, hogy boldog születésnapot kívánjunk. – Nem valószínű, hogy angolul beszélnek a mennyországban, de valószinüleg a “Happy Birthday”, boldog születésnapi jókívánságtól hangos ma az ég, és ennek a visszhangja csendül a mi ajkunkon amikor ezen a napon, Kisboldogasszony ünnepén, Isten oltára előtt az Ő tiszteletére ajánlyuk fel ezt a szentmisét. Kérjük, hogy járjon közbe értünk az Ő drága Szent Fiánál és megmaradjon fölöttünk oltalma. Tegye eredményessé munkánkat, őrizze otthonunkban a békességet és a szeretetet, adjon erőt a minden emberi élettől elválaszthatatlan keresztjeink hordozásához – mondotta az érsek úr. Ft. Verebélyi Árpád a kegyhely őre köszönetet mondott az érsek- és a megyéspüspöknek, aki évek hosszú során át jön el és járul hozzá a Szűzanya születése napja megünnepléséhez, továbbá a köz életi személyiségeknek akik megpróbálnak segíteni ezen a közösségen. Honatyáink közül jelen voltak: – Pásztor István a VMSZ elnöke, tartományi gazdasági titkár, Nagy Ferenc és kedves neje Magyarország szabadkai Főkonzulja, Kern Imre a tartományi Nagyberuházási Alap alelnöke, Szilágyi Dorottya a VMSZ ügyvezető alelnöke, Csóri Róbert Kishegyes-, Pék Zoltán Zenta polgármerstere, Bús Ottó tartományi képviselő, Beszédes Ernő a Magyarkanizsa-i KT alelnöke, Lovas Ildikó, Szabadka Művelődési Tanácsosa, Csikos János tartományi segéd titkár, Péter István a Dunatáj Civil Szervezet elnöke, Szrdics- Nagy Natália polgármesteri asszisztens, Pelt Ilona Tartományi képviselő, a Dunatáj CSZ titkára, Nemanja Delić, Zoran Miler Zombor KT elnöke, illetve alelnöke, s végül, de nem utolsó sorban Holló Róbert a doroszlói HK elnöke. – Mindannyiuknak hálával és tisztelettel adózom az áldozat vállalásért, s remélem hogy a közeljövőben hozzáfoghatunk a kegyhely felújitásához, s hogy jövőre már a rekonstruált kegyhelyen ünnepelhetjük a Szűzanya születése napját – hangoztatta a kegyhely őre. A hívők valamennyien szívesen jönnek. – Van egy ima csoportunk, mondja az egyik megkérdezett. – Eljöttünk megköszönni a Szűzanya segítségét . Hat-hét éve járunk ide, itt van a férjem és a kislányunk is – mondja. Dr. Kovács László Miskolcról érkezett. – Ott dolgozom mint orvos, egyébként Bácskiskún-i, Kalocsa melletti helységből származom. Nagyon érdekelnek a bácskai részek. Tavaly jártam Aracson. Szeretek búcsúkba járni, s mivel tudom, hogy Kisboldogasszonykor van Doroszlón a magyar nép nagy búcsúja, elterveztem, hogy eljövök. Velem jött az anyukám és a bátyám is. Jövetelemet felajánlom a családomért, a katolikusságért, a magyarságért és a magyar nemzet egységéért. Szerdai Jolán Óbecséről érkezett. – Az embernek mindig van valamilyen öröme-bánata, amit a Szűzanyával szeretnék megosztani. Busszal jöttünk, az unokám is itt van velem. – mondja. – Téged hogy hívnak? – kérdezem a kislányt. – Engem? Szerda Zsófi a nevem, mondja, s még azt is megtudom tőle, hogy VII. osztályba jár, kitűnő tanuló, s hogy jövőre is elfog jönni. Gál Magdolna a férjével és a gyermekükkel, valamint az édesapjával és az anyósával jöttek, Kishegyesről. – Minden évben eljövünk, hogy hálát adjunk a Szűzanyának amiért egész évben vigyáz és óv bennünket, s kérjük, hogy sose hagyjon el. Dautbegovics Zoltán

Férfi búcsú volt Doroszlón

Igazi férfi aki Isten szándékát követi

Augusztus 31.-én a Szentkúti Kegyhelyen, mintegy 300, a vidékről érkező, s a helybeli hívők részvételével megtartották a Férfiak hagyományos búcsúját. Az érkezést követő gyónási lehetőség után ft. Sztrikovits János fő esperes ismertette Szent Pál élet útját. A keresztút után a h1vők szentmisén vetek részt, amelyet msgr, dr, Ladocsi Gáspár Esztergom-Budapest, számos pap társa segédletével mutatott be.

Ft. Verebélyi Árpád a kegyhely őre köszönetet mondott a püspök úrnak, hogy a meghívásnak eleget téve eljött Doroszlóra. Válaszában az Atya örömét fejezte ki, hogy ott lehet a Szűz Mária kegyhelyen, s nem utolsó sorban, hogy eljöhetett kedvenc költőjének Kosztolányi Dezső szűlőhazájába. Szentbeszédében a püspök Atya a férfi ideálról szólva Józsefet állította példaképül, aki nem hagyta el jegyesét, mert bízott Istenben. Akit igaz férfinak tartanak az követi Isten akaratát és szándékát, akiben ott van lélek bátorsága, kitartása. A bátorsághoz és a kitartáshoz szükség van a kialudhatatlan reményre is szükség van. A férfitól elvárják, hogy gondviselő legyen. Az Istent és az Atyát is úgy h1vjuk: Gondviselő Atyánk/ . A Mária Kegyhelyen kérjük Nagyasszonyunkat, hogy álljon a magyar férfi mellett, mert bárhol élünk magyarok Mária mindig segíteni fog. Ezer évig mellettünk volt, a jövőben is velünk lesz. – Ha sokszor nem is törődtünk Vele, Ő velünk maradt. A magyar férfi társadalomnak Szűz Mária példájára a legnagyobb támasz mindig a mellette lévő édesanya, vagy feleség.- hangoztatta. A Szentkút (ak)-ról szólva elmondta, hogy Mária tiszta vizet ad, ami az élet forrása, s mint mondotta, a nagy élő víz számunkra maga Jézus Krisztus, amit Ő adott nekünk. Ezért becsüljük meg ezt az értéket, amit Máriától kaptunk. A víz nem csak örömet szerez, gyógyít is bennünket, s a megszentelésnek eszköze is a víz, amire nagy szükségünk volt és lesz továbbra is. – Legyünk olyan Mária tisztelők amilyenek őseink voltak, ne engedjük hogy olyan hagyományok burjánzanak amelyek az élő vizek forrásától és kútfejétől el akarnak szakítani bennünket. – mondotta végezetül a püspök Atya. A zarándoklat a pápai- és a magyar himnusz éneklésével ért véget Bolyos István és kántor társai vezényletével.Dautbegovics Zoltán