Ifjúsági búcsú volt Doroszlón

Világosságod küld el Az Isten az embert boldogságra teremtette Az elmúlt vasárnap, szeptember 14-én Ifjúsági búcsú volt Doroszlón, a Szűz Mária Egyházmegyei Kegyhelyen. A Világosságod küld el jelmondattal szervezett találkozón Vajdaság területéről mintegy 5OO fiatal volt jelen. A délután egy órakor kezdődő délután egy tanév kezdő találkozó volt, amelynek keretében a fiatalok az ismerkedés után, a liturgikus programok mellett különböző játékokban vehettek részt. Az ünnepi szentmise este hat órakor kezdődött, amit számos pap társa közreműködésével a kegyhely őre ft. Verebélyi Árpád mutatott be.

A miséző atya köszöntő beszédében arra kérte a Jó Istent adjon erőt és kitartást a tanuláshoz, jó tanárokat akik segítenek a szellemi és a lelki növekedésben. Egyebek között annak az óhajának adott kifejezést, hogy a Mária iránti szeretettel, az Igen Asszonyával ez a találkozás közelebb vigyen egymáshoz, s a Mindenható Istenhez. A szentmise előtt ft. Utcai Róbert csantavéri plébános köszöntötte a fiatalokat és további megjelent zarándokokat, a Kegyhely őrét, ft. Verebélyi Árpád atyát, a találkozó társszervezőjét, ft. Serfőző Levente plébánost, aki a szentmise keretében elmondott prédikációban a Szentírás, vagyis Biblia üzenetére hivta fel a fiatalok figyelmét. Mint hangoztatta az Isten az embert boldogságra teremtette, amit nem a földhöz ragadottságában, hanem az Istennel való közösségben találja meg. Hogy ismerjék az Istent, ismerhessék az Istent, teljes mértékben ismerni kell a Szentirást. A Bibliából merített válasz jó útra vezeti az embert, s biztos célba érést eredményez. Az ünnepi szentmise áhítatosságát fokozta a kúlai Kis Cecilia kórus, valamint a szabadkai Ébredés elnevezésű egyházi zenekar, amelyeket ft. Utcai Róbert atya külön is köszöntött. A rendezvény külön színfoltja volt amikor a fém karikáktól megszabadított, több száz, fehér és sárga ( Vatikán zászlóját jelképező) léggömböket a magasba engedték, amivel gyakorlatilag a bűntől ( a fém karikától, mint tehertől) való szabadulást fejezték ki. Dautbegovics Zoltán