Kisboldogasszony születésnapi ünnepség Doroszlón

Valószínűleg az égben is a “Happy Birthday”-el köszöntötték

Szűz Mária születése napja alkalmából, szeptember 7.-én és 8.-án az idén is mintegy öt-hat ezer hívő zarándokolt el a doroszlói Szűz Mária kegyhelyre. Az ünnepi magyar püspöki szentmisét ft. Dr. Seregély István érsek egri érsek atya mutatta be. A papság sokasága több tiz lobogó, doroszlói és gombosi Mária-lányok, vállukon a Szűzanya szobrával, harangszó kíséretében vonult a szabadtéri oltárhoz, ahol ft. Szakály József plébános vezette kórus a hívőkkel karöltve, a Máriát dicsérni hívek jöjjetek- címűt énekelte.

Dr.msgr. Pénzes János örömét fejezte ki ft.dr. Seregély István érsek atyának, hogy immáron másodszor is eleget tett a meghívásnak. Az érsek úr üdvözlő beszédében minden résztvevőt köszöntve annak a gondolatának adott kifejezést, hogy akik valamennyien Nagyasszonyunknak tiszteljük Jézus anyját, eljöttünk, hogy boldog születésnapot kívánjunk. – Nem valószínű, hogy angolul beszélnek a mennyországban, de valószinüleg a “Happy Birthday”, boldog születésnapi jókívánságtól hangos ma az ég, és ennek a visszhangja csendül a mi ajkunkon amikor ezen a napon, Kisboldogasszony ünnepén, Isten oltára előtt az Ő tiszteletére ajánlyuk fel ezt a szentmisét. Kérjük, hogy járjon közbe értünk az Ő drága Szent Fiánál és megmaradjon fölöttünk oltalma. Tegye eredményessé munkánkat, őrizze otthonunkban a békességet és a szeretetet, adjon erőt a minden emberi élettől elválaszthatatlan keresztjeink hordozásához – mondotta az érsek úr. Ft. Verebélyi Árpád a kegyhely őre köszönetet mondott az érsek- és a megyéspüspöknek, aki évek hosszú során át jön el és járul hozzá a Szűzanya születése napja megünnepléséhez, továbbá a köz életi személyiségeknek akik megpróbálnak segíteni ezen a közösségen. Honatyáink közül jelen voltak: – Pásztor István a VMSZ elnöke, tartományi gazdasági titkár, Nagy Ferenc és kedves neje Magyarország szabadkai Főkonzulja, Kern Imre a tartományi Nagyberuházási Alap alelnöke, Szilágyi Dorottya a VMSZ ügyvezető alelnöke, Csóri Róbert Kishegyes-, Pék Zoltán Zenta polgármerstere, Bús Ottó tartományi képviselő, Beszédes Ernő a Magyarkanizsa-i KT alelnöke, Lovas Ildikó, Szabadka Művelődési Tanácsosa, Csikos János tartományi segéd titkár, Péter István a Dunatáj Civil Szervezet elnöke, Szrdics- Nagy Natália polgármesteri asszisztens, Pelt Ilona Tartományi képviselő, a Dunatáj CSZ titkára, Nemanja Delić, Zoran Miler Zombor KT elnöke, illetve alelnöke, s végül, de nem utolsó sorban Holló Róbert a doroszlói HK elnöke. – Mindannyiuknak hálával és tisztelettel adózom az áldozat vállalásért, s remélem hogy a közeljövőben hozzáfoghatunk a kegyhely felújitásához, s hogy jövőre már a rekonstruált kegyhelyen ünnepelhetjük a Szűzanya születése napját – hangoztatta a kegyhely őre. A hívők valamennyien szívesen jönnek. – Van egy ima csoportunk, mondja az egyik megkérdezett. – Eljöttünk megköszönni a Szűzanya segítségét . Hat-hét éve járunk ide, itt van a férjem és a kislányunk is – mondja. Dr. Kovács László Miskolcról érkezett. – Ott dolgozom mint orvos, egyébként Bácskiskún-i, Kalocsa melletti helységből származom. Nagyon érdekelnek a bácskai részek. Tavaly jártam Aracson. Szeretek búcsúkba járni, s mivel tudom, hogy Kisboldogasszonykor van Doroszlón a magyar nép nagy búcsúja, elterveztem, hogy eljövök. Velem jött az anyukám és a bátyám is. Jövetelemet felajánlom a családomért, a katolikusságért, a magyarságért és a magyar nemzet egységéért. Szerdai Jolán Óbecséről érkezett. – Az embernek mindig van valamilyen öröme-bánata, amit a Szűzanyával szeretnék megosztani. Busszal jöttünk, az unokám is itt van velem. – mondja. – Téged hogy hívnak? – kérdezem a kislányt. – Engem? Szerda Zsófi a nevem, mondja, s még azt is megtudom tőle, hogy VII. osztályba jár, kitűnő tanuló, s hogy jövőre is elfog jönni. Gál Magdolna a férjével és a gyermekükkel, valamint az édesapjával és az anyósával jöttek, Kishegyesről. – Minden évben eljövünk, hogy hálát adjunk a Szűzanyának amiért egész évben vigyáz és óv bennünket, s kérjük, hogy sose hagyjon el. Dautbegovics Zoltán