Férfi búcsú volt Doroszlón

Igazi férfi aki Isten szándékát követi

Augusztus 31.-én a Szentkúti Kegyhelyen, mintegy 300, a vidékről érkező, s a helybeli hívők részvételével megtartották a Férfiak hagyományos búcsúját. Az érkezést követő gyónási lehetőség után ft. Sztrikovits János fő esperes ismertette Szent Pál élet útját. A keresztút után a h1vők szentmisén vetek részt, amelyet msgr, dr, Ladocsi Gáspár Esztergom-Budapest, számos pap társa segédletével mutatott be.

Ft. Verebélyi Árpád a kegyhely őre köszönetet mondott a püspök úrnak, hogy a meghívásnak eleget téve eljött Doroszlóra. Válaszában az Atya örömét fejezte ki, hogy ott lehet a Szűz Mária kegyhelyen, s nem utolsó sorban, hogy eljöhetett kedvenc költőjének Kosztolányi Dezső szűlőhazájába. Szentbeszédében a püspök Atya a férfi ideálról szólva Józsefet állította példaképül, aki nem hagyta el jegyesét, mert bízott Istenben. Akit igaz férfinak tartanak az követi Isten akaratát és szándékát, akiben ott van lélek bátorsága, kitartása. A bátorsághoz és a kitartáshoz szükség van a kialudhatatlan reményre is szükség van. A férfitól elvárják, hogy gondviselő legyen. Az Istent és az Atyát is úgy h1vjuk: Gondviselő Atyánk/ . A Mária Kegyhelyen kérjük Nagyasszonyunkat, hogy álljon a magyar férfi mellett, mert bárhol élünk magyarok Mária mindig segíteni fog. Ezer évig mellettünk volt, a jövőben is velünk lesz. – Ha sokszor nem is törődtünk Vele, Ő velünk maradt. A magyar férfi társadalomnak Szűz Mária példájára a legnagyobb támasz mindig a mellette lévő édesanya, vagy feleség.- hangoztatta. A Szentkút (ak)-ról szólva elmondta, hogy Mária tiszta vizet ad, ami az élet forrása, s mint mondotta, a nagy élő víz számunkra maga Jézus Krisztus, amit Ő adott nekünk. Ezért becsüljük meg ezt az értéket, amit Máriától kaptunk. A víz nem csak örömet szerez, gyógyít is bennünket, s a megszentelésnek eszköze is a víz, amire nagy szükségünk volt és lesz továbbra is. – Legyünk olyan Mária tisztelők amilyenek őseink voltak, ne engedjük hogy olyan hagyományok burjánzanak amelyek az élő vizek forrásától és kútfejétől el akarnak szakítani bennünket. – mondotta végezetül a püspök Atya. A zarándoklat a pápai- és a magyar himnusz éneklésével ért véget Bolyos István és kántor társai vezényletével.Dautbegovics Zoltán