Egyházmegyei ministránsok táborozása Doroszlón

Augusztus 11-től 14.-éig Doroszlón, a Szüz Mária kegyhelyen rendezték meg az egyházmegyei ministránsok első táborozását. A mintegy 40 gyereket, papokat és további egyházi méltóságokat ft. Verebélyi Árpád a kegyhely őre köszöntötte, – A ministráns találkozón való részvétellel megtanulhatjátok, átérezhetitek mit jelent az oltár szolgálata. Akkor majd odaadóbban, hűségesebben tudtok odafigyelni az oltári szolgálat teendőiben.

De ne csak a lelkesedés tápláljon benneteket, hanem az is, hogy minél odaillőbben, egyházunk liturgiájához minél hűségesebben tudjátok az oltári szolgálatot ellátni. – mondotta többek között atya. Az érkezés utáni ismerkedés és sátor verés után követő szentmisét ft. Baráth Gábor atya mutatta be, ft. Szakály József, Mester Dániel diakónus közreműködésével, ezen kivűl ott volt még Cseh Szilveszter , Zsunyi Tibor,Világos Miklós. A lelki gyakorlatok, különböző labdajátékok és vetélkedőkön kívül a gyerekek mindennap szentmisén vettek részt. A keddi szentmise előtt a gyerekek megtekintették a falu nevezetességeit, majd a Szt. Imre templomba mentek, hohol ft. Szakály József mutatott b. Szentbeszédében Szent Imre élet útjára utalva a zsoltárból vett idézetre hívta fel a figyelmet „Uram tanits meg tetszésed szerint élnem”. A harmadik napon ft. Verebélyi Árpád atya, majd a záró napon Vecserin Szlávkó megyéspüspökünk képviselőjeként mutatott be szentmisét. A gyerekek nagy örömére Co’ Pietri Arvedi olasz gróf lehetővé tette számukra, hogy a Doroszlói moteljában lévő medencében fürödhessenek. A gyerekek, Mészáros Félix és Szanka Flórián szilágyi, Kollár Szabolcs Oromról , Peity Bertalan Gombosról és mindahány kérdezett nagyon jól érezte magát s felejthetetlen élményekkel tér haza, csakúgy mint Varga Albert Temerinből érkező ministráns aki nyolcadmagával érkezett: – Nagyon tetszett a tábor, sokat tanultunk, játszottunk, barátkoztunk. Ez úton is köszönetet mondunk a szervezőknek, s a grófnak is, hogy lehetővé tette számunkra a medencéjében való fürdést. Remélem, hogy jövőre is eljuthatok a táborba. – mondotta, A szentmise utáni közös ebéd előtt a táborozásban résztvevők valamennyien névre szóló Emlék lapot kapott, ezen kívül a csoportban való szereplés eredményétől függően egy-egy tábla csokoládét, cukorkát kaptak ajándékba. Dautbegovics Zoltán

István király kardja Doroszlón

Augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján Doroszlóra érkezett István király kardja. Az ereklyét hozó Tasnádi Gábor és Hodrócki Róbert urakat, sok számú hivő jelenlétében Szentkútnál ft. Ft. Verebélyi Árpád a kegyhely őre köszöntötte. – Azt hiszem mindannyian érezzük, hogy Szent István királynak ez az ereklyéje az összetartozás jelképe, s remény a jövőbe az előttünk álló időkre.


Szent Iisván ezzel a karddal vívta ki népének a szabadságát, és teremtette meg országát. Kicsi község vagyunk, de megmaradni és jövőt építeni akarunk… Isten megengedte, hogy Szent István országában, hazájában és földjén magyarul, nemzeti múltunkat ünnepelve élhetjük mindennapjainkat. – mondotta az atya. A színvonalas alkalmi műsor a Szózat éneklésével kezdődött, a templomi ifjúsági kórus előadásában, Klem Valéria vezetésével. A Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület Vegyes kórusa Wilhelm József vezetésével alkalmi dalokat adott elő. A templomi énekkar egyházi énekekkel járult hozzá az ünnepi műsorhoz. Az irodalmi csoport tagjai Lennert Timea, Risztity Anita, Novák Arnold és Dékány Máté szavalatokkal lépett fel. Wilhelm József Szent István, Szent Imre herceghez intézett intelmeiből adott válogatást. A műsort Lennert Timea rendezte.
A ereklyével érkező Tasnádi Gábor többek között elmondta: – Az Esztergomból induló karddal 5000-nél is több kilométer áll mögöttünk. Ez a kard az eredetinek másolata. IV. Béla lánya, Anna hercegné 1336-ban, amiről írásos emlék van, több különböző ereklyéből álló csomagot küldött a Prágában élő vejéhez, amelyek között ott volt István Király kardja is. A VID Székesegyház kincstárában elhelyezett kardról másolatot készítettek, s a Vid kincstárban összeérintve felszenteltettük. Egy nagyot ugorva a történelemben 2004 december 5-e után nagyon sokan úgy gondoltuk tenni kell valamit amivel bizonyítsuk, hogy a magyarság nagy része nem úgy gondolkodik ahogyan a népszavazás történt. Ezért határoztuk el hogy a kardot, amelyjel István Király országalapitó harcát vívta, Erdélyen, Felvidéken és Kárpát alján át Délvidékre is eljuttassuk. Úgy gondoljuk, ezáltal is hozzájárulunk ahhoz, hogy az elkövetkező 1000 évben ezen a helyen is magyarul tudjanak imádkozni, magyarul tanulják a magyar történelmet. – mondotta Tasnádi Gábor úr. Dautbegovics Zoltán