Kisboldogasszony ünnepe Doroszlón (DZ)

ANYÁKRA, ÉDESANYÁKRA VAN SZÜKSÉG! Egy hét leforgása alatt három jelentős egyházi esemény színhelye volt a doroszlói Szűz Mária Keresztények Segítsége Kegyhely, vagyis a Szentkút. Szeptember 4.-én ott tartották meg a Férfi búcsút.

A szentmisét ft. Slavko Večerin püspök helyettes mutatta be. Mint többek között elmondotta a családok évében a férfiak tegyenek tanúságot hitünkről és keltsék fel az emberek szívében a szeretet és a felelősség érzését, a táradalom legfontosabb intézménye, a család iránt. Ft . Nagy József Jézus Krisztus példáját ajánlva arra hívta fel a férfiak figyelmet, hogy a tanúság tételben bátran álljanak ki hitük megvalósításában. A templomi énekkar Bolyos István topolyai kántorral közreműködve járult hozzá a szentmise áhítatosságához. Szeptember 7.-én és 8.-án került sor Mennyei Édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária születése napjának megünneplésére.Az elő esti szentmisét ft. Világos Miklós mutatta be. Az ünnepi magyar szentmisére 8.-án d.e. 10 órai kezdettel került sor, amelyet, a papság sokaságának részvételével msgr dr. Veres András szombathelyi püspök mutatott be. A számos feszülettel és lobogókkal, valamint a hordozható Mária szobrokkal (Vaskút-i Gombos-i, Tornyos-i és Doroszló-i Mária lányok) s nem utolsó sorban a papságnak oltárhoz való vonulása után. msgr. dr. Pénzes János megyés püspök köszöntötte püspök-testvérét, és a megjelent közjogi méltóságokat. Ft. Verebélyi Árpád, a kegyhely őre elsősorban a miséző püspök úrnak is köszönetet mondva, többek között üdvözölte Egeresi Sándort, a Tartományi Képviselőház elnökét, Pásztor Istvánt, a Tartományi Kormány alelnökét, dr. Korherz Tamást a Nemzeti Tanács elnökét , Kern Imrét a Nagyberuházási Alap igazgató helyettesét, Csikos Jánost a Sport- és Ifjúsági segédtitkárt, a doroszlói Pelt Ilona, tartományi képviselőt, Gellér Magdolnát Doroszló és a vidékről érkező további polgármestereket, a Szent György Lovagrend tagjait, a kanizsai plébánia énekkarát, s nem utolsó sorban a közel 10000 lélekszámú zarándokot . DR. Pénzes János üdvözlő beszédében többek között elmondta: – Kívánom, hogy Boldogasszonyunk Mária borítsa ránk anyai palástját, óvjon és védjen minket közbenjáró szavával. Vezessen el minket Szent Fiához, akit egyedül Ő volt méltó világra szülni, a mi Urunkhoz Jézus Krisztushoz . MSGR DR. Veres András püspök úr örömét fejezte ki, hogy itt lehet ezen az ősi búcsújáró helyen. – Talán jelképes is lehet az, hogy én Nyugat-Magyarországról érkezve az egykori Dél-Magyarország területén, a hívek közösségében, a lelki találkozás, a közös imádság megmutatja összetartozásunkat Jézus Krisztusban, és nem utolsó sorban a Mária tiszteletünkben… A mai napon azt asszonyt köszönhetjük akit Isten kiválasztott arra, hogy Ő adjon testi életet Isten Fiának. – mondotta a püspök úr, majd az anyaság védelmében szólva többek között hangsúlyozta: – A mai ünnep több más gondolatot is ébreszthet bennünk, amelyekre egészen biztosan Kisboldogasszony ünnepe tanít minket… Mindenek előtt a női méltóság értékelésére… A kereszténység az anyaságot igen nagyra értékeli, de talán mondani sem mell, hogy már csak a kereszténység az, amely az anyaságot a saját értéke szerint becsüli és értékeli. A társadalom hangosabb része anyaságellenes… Anyák kellenek! mert meglehetünk táncosnők, manökenek és szépségkirálynők nélkül, de anyák nélkül biztosan nem. Anyák nélkül elveszik a nemzet, s nem csak a magyarság, az európai nemzetség is! Azt kell mondanunk, hogy ma többre becsülik az állatok életét, mint az emberét. Egy-egy állati tetem megtalálása után mekkora nyomozást indítanak, hogy megtalálják a kegyetlen tetteseket. Ott ahol nap, mint nap, száz és ezerszám gyilkolják az emberi magzatokat, az abortusz engedélyezésével törvénnyel támogatjuk azt… Ünnepeljünk örömteli szívvel és kérjük a Jó Isten ajándékait, hogy a Krisztus-i evangélium erejében megerősödve készek legyünk a mai nem keresztény szellemű világban is krisztusi lelkülettel élni. Igy lehetünk mi magunk is boldogok és így tehetjük szeretteink életét is széppé, gazdagabbá. S így valósíthatjuk meg saját családjainkban a boldogságnak apró szigeteit, amelyek mint korallzátonyok, ha találkoznak, hatalmas szigetekké válhatnának. Adja Isten, hogy a Szűz Anya tisztelőiként a mai naptól mindannyian még inkább készek legyünk a Jó Isten akaratát keresni és követni. – mondotta szentbeszéde végén msgr dr. Veres András püspök úr TE IS AZ EGYHÁZHOZ TARTOZOL A DOROSZLÓI Szentkútnál vasárnap, szeptember 11.-én, mint 500 fiatal részvételével d.u. 1 óra kezdettel került sor az Ifjúsági búcsú megrendezésére. Mint ft. Utcai Róbert csantavéri atya, a találkozó fő szervezője mondotta, : legyen ez az eltöltött délután egy közös baráti találkozó a tanév kezdetén Vajdaság fiataljai számára. Fohászkodjunk ifjúságunk lelki megújulásáért. A délután folyamán a gyerekek közösségi játékokban vettek részt, meghallgatták Ft. Vince Attila a magyarországi Hajósról érkező atya előadását, aki az esti szentmisét is bemutatta, és a szabadkai Ébredés zenekarral dicsőítő énekeket adtak elő. Szentbeszédében a tisztelendő úr a megbocsájtás erényeit helyezte előtérbe. Mint hangsúlyozta, : A megbocsájtással irgalmasságot nyerünk. Jézus Krisztus és az Ő édesanyja legyen a példakép, akik a mély fájdalmukban azt kérték a mennyei ATYÁTÓL, bocsássa meg a kegyetlenkedők tetteit, nem tudják mit cselekszenek. A szentmise keretében történő felajánlás egy csodálatosan elképzelt és megvalósított terv volt. A gyerekek a délután folyamán kartondobozokból ház elemeket raktak össze, s azt „építették“ fel, amelyre felírták: TE IS AZ EGYHÁZHOZ TARTOZOL. Ezzel a jelképpel fejezték ki a tiszta erkölcsüket, amit Istennek és a Szűz Anyának ajánlottak. Az énekeket és zenét a szabadkai Ébredés zenekar szolgáltatta. FT. Verebélyi Árpád a Kegyhely őre köszönetet mondott Ft. Vince Attila és ft. Utcai Róbert atyának, s nem utolsó sorba a szentmisén résztvevő papságnak, valamint a zenekarnak. A szentmise végén, a miséző atya megáldotta a fiatalok kegytárgyait, egyben sikeres tanulást kívánt az elkövetkező tanévben. Dautbegovics Zoltán