Mária-ünnep DoroszlónLelki felüdülés reményében évente csaknem tízezer zarándok érkezik a Délvidék Csíksomlyójának is nevezett Mária, Keresztények Segítsége Egyházmegyei Kegyhely Kisboldogasszony-napi zarándoklatára.

A kétnapos program a magyar, német, szlovák, és horvát szentmisékkel az alábbiak szerint alakul:
Pénteken, szeptember 7-én: 14 és 16 óra között ft. mr. Paskó Csaba fogadja az érkező zarándokokat. Ugyanebben az időpontban tartják a Mária Rádió imacsoportjainak találkozóját.
16 órakor bűnbánati liturgia, majd gyónási alkalom tt. Fuderer László vezetésével. 18 órakor Esti dicséret (Vesperás) – ft. Szécsényi Tamás újmisés vezeti. 19 órakor előesti szentmise, utána a járművek megáldása. Vezeti: msgr. ddr. Roaky Zoltán c. prépost.
Ezzel egyidejűleg ruszin nyelvű görög katolikus szentmise. 20 órakor gyertyás körmenet, örvendetes rózsafüzér – P. Kovács Gellért oPræm vezetésével, ugyanakkor horvát nyelvű szentmise. 22 órakor Szentségimádás – ft. Koncz Tibor vezetésével. 23.30 órakor virrasztó zsolozsma (Matutinum), vezeti: ft. Kara Nándor. Egyidejűleg népi ájtatosság a kegytemplomban, vezeti: ft. Baráth Gábor. Éjfélkor kezdődik a világosság rózsafüzér ft. Erhard Róbert vezetésével, és fél egykor filmvetítés a kegytemplomban.
Szombaton, szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepe: 5 órakor fájdalmas rózsafüzér, ft. Vajda Károly vezetésével. 6 órakor Keresztúti ájtatosság, vezeti: ft. Tojzán László újmisés. 7 órakor reggeli dicséret (Laudes), vezeti: ft. Utcai Róbert. 7.45 órakor Dicsőséges rózsafüzér, vezeti: msgr. Nagy József püspöki helynök. 

8 órakor szlovák, 8.30 órakor horvát nyelvű szentmise. Az utóbbit msgr. dr. Pénzes János megyés püspök celebrálja, szentbeszédet mond P. Gerhard Kovács oPræm. 9 órakor HH. Balázs Czuczor német nyelvű misét tart.

10 órakor Ünnepi püspöki nagymise, vezeti S. Em. R. DDr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.
A szentkúti búcsú alkalom a Bácskai Hordozható Máriák Találkozójára. Beköszönés az ünnepi püspöki szentmise előtt, majd részvétel a szentmisén és az ünnepi felvonuláson. A szentkúti búcsú zenei szolgálatát a magyarkanizsai Angelus kórus végzi majd.
A szervezők tisztelettel meghívják és várják a híveket!

Lennert Tímea