Boldogságos Szűz Mária, keresztények segítsége…


Boldogságos Szűz Mária, keresztények segítsége,magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk

A doroszlói Szűz Mária kegyhelyen szeptember 7.-én és 8.-án
emlékeztek meg Szűz Mária, mennyei édesanyánk születése napjáról. A 8-9
ezer hivő nevében is dr. Pénzes János megyéspüspök köszöntötte az
ünnepi szentmisét bemutató S. Em. R. DDR Erdő Péter bíboros prímás
esztergom-budapesti érseket.

„Az Ön látogatásában hatékonyabban látjuk
Nagyasszonyunk pártfogását. Jelenlétével, tanitásával mélyitje bennünk a
katolikus hitet, a megmaradásunk zálogát” – hangsúlyozta dr. Pénzes
János.

Megköszönve a meghívást megerősitette azt a gondolatot, hogy valóban
együtt ünnepeljünk, együtt ajánljuk önmagunkat és egész életünket a
boldogságos Szűz Máriának, Kisasszonyunknak a keresztények segítségének,
Magyarország Nagyasszonyának oltalmába… – A mai napon Mária születése
napját ünnepeljük, amit nem csak külső, hanem teljes belső tisztelettel
kell megtennünk… A Krisztusba vetett hit érzéket, értéket világosságot
ad az életünknek. A akkor tudunk mi is a Szűz Mária és Szt. József, sőt
az egész szent-család mintájára igazi szeretet-közösséggé válni , ha
mindegyikünk külön-külön elfogadja Isten tervét, ami az Ő saját életéről
szól. .. Ha vállaljuk az általateltbeli kötelezettséget, a helyzetből
való feladatokat, ha megragadjuk a tevékeny szeretet lehetőségét,
amelyek megjelennek az életünkben. Így tudunk a közös isteni akaratban
együttműködve egyetlen családdá válni. Ehhez adja meg nekünk Isten a
tisztán látást, a szeretet melegét üdvözítőnk édesanyjának Szűz Máriának
közbenjárására. Boldogságos Sz.Mária, Keresztények segitsége, Magyarok
Nagyasszona könyörögj érettünk. – mondotta többek között az érsek úr,
majd a szentmise után megáldotta a kegytárgyakat, és a felújitott Szűz
Mária szobrot.

  A helybeliek nevében Ft. Verebélyi Árpád plébános, a kegyhely őre
külön  köszöntötte az érsek urat, továbbá dr. Pénzes János
megyéspüspököt, a papság sokaságát, a világi vezetőség képviselőit,
többek között Pásztor Istvánt, a Vajdasági Parlament elnökét, Kern
Imrét, a Nagy beruházási alap alelnökét,  továbbá a helybeli Pelt Ilona
parlamenti képviselőt, akivel közösen „álmodták” meg a kegyhely
felújítását,  Gellér Magdolnát, a Helyi Közösség Tanácsának elnökét, s
nem utolsó sorban a sok-sok helybeli önkéntesnek, akik hozzájárultak az
ünnep szervezéséhez.

Dautbegovics Zoltán