De jó, hogy eljöhettünk!

250 első áldozó a doroszlói Kegyhelyen

Az elmúlt kedden, május 20-án, a papság és hitoktatók, tanitók, s nem utolsó sorban egy-néhány szülő kiséretében mintegy 250 első áldozó zarándokolt el a doroszlói Szűz Mária Kegyhelyre. A buszokból kiszálva örömtől sugárzó arccal vonultak a kegykápolnába, ahol köszöntötték a Szűzanyát. Menet közben máris villogtak a digitális fényképezőgépek, s többen is megjegyezték: „De jó, hogy eljöhettünk.

Milyen gyönyörű, meghitt ez a hely”. – mondották lelkendezve. A bevonulás utáni köszöntő és Máriát dicsérni hivek jöjjetek énekszám előadása után, az egy órányi szabadidőt, a gyónási lehetőség mellett a gyerekek a szabadtéren való játszadozással töltötték.

A zarándokololás jelentőségéről ft. Mátéfy Béla becsei esperes plébános urat, a zaránklat szervezőjét kerdeztem.

– Tavaly azzal a gondolattal inditottam el a zarándoklatot Becséről, Adáról, Péterrévéről, az idén immár Utrina és Völgypart is bekapcsolódott, hogy a gyerekeinket (a vallásneveléstől függetlenül) elhozzuk Doroszlóra, e sajátos bácskai Kegyhelyre. Ezáltal megismertehetik, megszerethetik, s majdan mint felnőttek is visszajönnek. A meggyőződésem, hogy Mária-tiszteletünk nélkül nem élhetünk. Külön örömre szolgál, hogy a csoport fogadása után ft. Verebélyi Árpád a Kegyhely őre arról tájákoztatott, hogy a környékbeli falvak is bekapcsolódnának a találkozóba. Élve az alkalommal a Hírvivőn keresztül is kifejezem örömömet, hogy a mozgalom tovább bővül. Ez egy jó alkalom, hogy az első áldozókkal eljöjjünk, ez egy kis zarándokút. – mondotta Ft. Mátéfy esperes plébános, s még hozzáfűzte: – Hazafelé a csoportommal megnézzük a topolyai templomot, s megtekintjük a Zentán épülő Kis Szent Teréz temlomot.
A doroszlóiak ezuttal is igazhitü vendéglátóknak bizonyultak, különféle kelt kalácsokkal kedveskedtek a gyerekeknek, aki megköszönve a figyelmességet, jó étvággyal fogyasztották a sütiket.

Dautbegovics Zoltán