Mária közbenjárásával Isten mindig megsegít

A doroszlói kegyhely búcsúja

Doroszlón május 24-én bensőséges ünnepség keretében emlékeztek meg a Boldogságos Szűz Mária, a Keresztények Segítsége Kegytemplom felszentelésének évfordulójáról. A búcsú ünnep, amelyen a számos vidéki, többségében temerini zarándok is megjelent, s a szentmisét a Mária Rádió egyenes adásban is közvetítette, a d.u. 3 órai bűnbánati liturgiával kezdődött.

Majd a gyónási alkalommal folytatódott. Fél öt órakor kezdődött a családokért bemutatott keresztuti ájtatosság, amit a Rózsafűzér imádsága követett. Az ünnepi szentmisére este 6 órai kezdettel került sor, amelyet ft. Verebélyi Árpád, a Szentkút őre és Zórád Ferenc diakónus közreműködésével ft. Bumford Vilmos kupuszinai esperes plébános mutatott be. Az ünnepség a májusi litániának bemutatásával fejeződött be. Az ünnepséget a topolyai Bolyos István által vezetett énekkar tette még inkább meghittebbé, áhítatosabbá.

Dautbegovics Zoltán