Az összefogás helye


Doroszlón április 27- én sor került a Szentkút újjáépítési munkálatait megelőző ünnepélyes alapkő letételre. A rangos vendégeket: Ft. Pfeifer Jakob püspöki legátust, Duna- menti főesperest, Szilágyi Dorottyát a VMSZ ügyvezető alelnökét, Józsa Lászlót a Magyar Nemzeti Tanács elnökét, a VMSZ elnökségi tagját, Kern Imrét a Nagyberuházási Alap igazgató helyettesét, Bunyik Zoltánt a VMSZ tanácsának elnökét, Dudás Károlyt a VMSZ elnökségi tagját, Csikos János Tartományi Ifjúsági és Sport titkár helyettest, Pál Károly és Szakács Csaba VMSZ tánácstagokat.
A Magyar Koalíció helyi képviselőit: Pelt Ilonát, Mészáros, Lászlót és Lennert Tímeát, Péter Istvánt a Dunatáj elnökét valamint Holló Róbertet a helyi közösség elnökét Ft.Verebélyi Árpád Doroszló plébánosa, a kegyhely őre köszöntötte.

A Szentkútat az összefogás helyének nevezve a hála hangján szólt, köszönetet mondott a VMSZ közbenjárásáért, melynek segítségével a Nagyberuházási Alap majdnem 27 millió dináros támogatást folyósított a munkálatok első fázisára. Ez a szabdtéri oltár újjáépítését, a kegytemplom tatarozását és megfelelő ülőhelyek kialakítását foglalja magába. A projekt kidolgozáért, a sikeres pályázásért a Dunatáj Egyesülés Nyugat- Bácsaka Régiófejlesztéséért Civil szervezet elnökségének doroszlói tagjait: Pelt Ilonát, Diósi Violát és Mészáros Lászlót illeti hála.
Ünnepi beszédet Kern Imre, Józsa László és ft. Pfeifer J
akob mondott. Egyöntetűen hangsúlyozva a Szentkút, az egész tartomány számára jelentős mivoltát, közösségépítő erejét. Ezt követően ft. Verebélyi Árpád felolvasta az alapító okiratot, melyett aláírásával ft. Pfeifer Jakob püspöki legátus, Duna- menti főesperes, ft. Verebélyi Árpád a szentkút őre, Szilágyi Dorottya a VMSZ ügyvezető elnöke és Pelt Ilona a Dunatáj Civil Szervezet titkára hitelesített. Az alapkövet Diósi Viola és Mészáros László tették le.
Ezt követően a Móricz Zsigmond MME műsorát tekinthették meg a vendégek és a hívek. Felléptek a kis csoportos néptáncosok, Csernicsek Gyöngyi vezetésével, az ifjabb Csernicsek József vezette fúvós zenekar kiséretében, a vegyes kórus Wilhelm József vezetésével valamint az irodalmi szakcsoport tagjai:Szklenovszki Sarolta, Hegedűs Tímea, Ristić Anita és Lennert Tímea. Az ünnepnap hálaadó szentmisével zárult.

Lennert Timea
Fotók:Komáromi József