Tatarozzák az egyházi intézményeket Doroszlón

A tervekről, s a munkálatokról ft. Verebélyi Árpád plébános nyilatkozik

Doroszlón a Szent Imre herceg templom és a plébánai tatarozásával egyetemben a napokban elkezdődött a Szűz Mária kegyhely tatarozása is. . A kegyhelyen milyen munkálatokat terveznek, illetve folytatnak ? – kérdeztük ft. Verebélyi Árpád atyát, a kegyhely őrét. – A Szűzanya születése napja alkalmából rendezett búcsún ismertettük a hívőkkel, hogy a kegyhely felújitásra szorul. Az objektumokat a mai kor igényeinek megfelelővé kell tenni. A legfontosabb a kegytemplom kérdése, ami azt a rendezettséget, azt a Szűzanya iránti tiszteletet kell hogy mutassa, amit az ide zarándokoló emberek mutatnak, éreznek. A munkálatokat a kápolna, illetve templom szigetelésével, a zombori Hidro Montal kivitelezésével már el is kezdtük. Szigetelés nélkül nincs értelme a templom belső és külső fala vakolásának, festésének, mert idővel ledobja amit rávinnénk a nedves falra. A belső tér festésével egyidőben tervezzük a belső tér átalakitását. Már vannak akik háladadománnyal járultak hozzá a felújitáshoz és ujabb jelenkezők is vannak az adományozásra. A kegyhely valamennyi ablakát ismét színes vitrázs üveggel díszítsük. Kivülről igyekezni fogunk a korhű, a barok stulisnak kialakitásával visszanyerni az épület eredeti formáját.
A szabadtéri oltár bővitése is fontos, ezzel együtt a az ülőhelyek korszerüsitése az oltár előtti részen. Aztán a világitást is meg kell oldani. S itt szeretném külön kiemelni Szabadka városát, Kucsera Géza polgármester urral az élen, akik a kültéri világitáshoz hozzájárulva 10 öntöttvas kandelábert ajándékoztak és biztattak további segitségről is. Az oltártól a Szentkútig lesz egy diszburkolatu úttest. Jövőre tervezzük a parkolóhelyek kialakitását. A mennyiben megtudunk egyezni a vajdasági Vízművekkel, akkor a DTD csatorna partja mentén (amely határos a kegyhelyjel) kialakitunk egy úgynevezett csendoázist, ahol a hivők, senkitől sem zavartatva csendben imádkozhatnak, elmélkedhetnek. Egy kiszolgáló épületre is szükség van, hogy a különböző helyekről meghivott vendégeket, közjogi méltóságokat, de ugyanúgy a csoportvezető lelkipásztorokat, tisztelendő nővéreket, kántorokat és az énekkarokat máltóképpen fogadhatjuk, szálláshelyet biztosithatjunk, ezáltal is megköszönve, hogy szivükön viselik a kegyhely sorsát. Ezzel is felhivhatjuk honatyáink figyelmét erre a nagyon fontos, egyik legnagyobb, a magyarságot tömöritő helynek fontosságára, szükségességére. A második fázisban, a Dunatáj Civil szervezettel karöltve egy mindennap üzemeltető étkezdét, népkonyhát szeretnénk létesiteni, ahonnét a környéken élő idős, beteges embereket el lehetne látni élelemmel. A harmadik fázisban egy zárt, mintegy 3000 férőhelyes konferencia termet tervezünk, ahos esős idő alkalmával meg lehet tartani az ünnepi szentmiséket. A terem különböző filmek bemutatására és sok más egyéb dologra is hasznos lenne. Aztán a zarándokok részére egyfajta étkezdére is szükség van, hogy a magukkal hozott elemózsiájukat kultúrált módon fogyaszthatják. Ebbe a fázisba tartozik bele a vizesblokk kialakitása, ahol a mozgáskorlátozottak és kismamák számára is lenne egy külön előlátott helység. A végső stádium a Szentkút mellett lévő kert, ahol a különböző szobrok felállitásával a hivőknek lehetőséget biztositunk a csoportos imákra. Ezzel bővülne az imahelyek száma, s a csoportok nem zavarnák egymást

. Az emberek, illetve a hívők miként járulhatnak hozzá eme projektumok megvasósitásához? – Mint fentebb már emlitettem téglajegyeket bocsájtottunk ki, amelyeket a szentkúti búcsú alkalmával már árultuk és ezuttal is köszönjük a jószándéku adakozóknak az adományukat. A téglajegyeket hamarosan minden plébániára eljuttatjuk, s a Kegyhely szépitéséhez ki-ki a saját adományával, a téglagyek megvásárlásával, ami tulajdonképpen egy emléklap, járulhat hozzá. A legkisebb összeg 100 dinár és ettől fölfelé. Komoly befektetéssel kell szembenéznünk, s úgy gondoljuk, hogy a komoly szándék az adakozásra, valahol 100 dinárral kezdődik. A tervünk, hogy bankszámlát nyissunk, (ha meg lesz, majd tudatjuk) ahova a különböző adományokat, amit mindenkinek hálás szivvel köszönünk, be lehet majd fizetni. – mondotta nyilatkozata végén ft. Verebélyi Árpád atya a doroszlai Kegyhely őre.
Dautbegovics Zoltán