Ötezernél is több zarándok a doroszlói Szentkútnál


Isten háza népében az igazságnak, a szeretetnek és a békének kell urakodnia

Doroszlón a Szűz Mária születése napja alkalmából ünnepi szent misét bemutató msgr. Oros János Felvidéki püspök, a Szűz anya talpazaton lévő szobrával, lobogók sokaságával, népviseletes lánykák és fiuk,valamint dr. Pénzes János megyéspüspök és számos pap kíséretében járult a szabadtéri oltárhoz. Dr. Pénzes János megköszönve püspök társának az eljövetelt, egyúttal a megjelent hívőket és világi képviselőket is üdvözölte, akiknek körében ott volt Pásztor István a VMSZ elnöke, Kovács Elvira és Varga László a VMSZ köztársasági parlament képviselői, Keuponai Dorottya a VMSZ ügyvezető elnöke, Bús Ottó tartományi képviselő, a VMSZ elnökségi tagja, Juhász Attila és Szügyi István, Zenta, illetve Kishegyes polgármestere, Szabó Brigitta a Magyar Köztársaság szabadkai Főkonzulátusának konzulja, továbbá Holló Róbert Doroszló polgármestere és Pelt Ilona a Dunatáj Regionális Civil szervezet titkára. Az ünnepségen, a kedvezőtlen időjárás ellenére ötezernél is több hívő, ki autóbusszal, személygépkocsival, Kupuszináról és Szilágyiról hetven valahány hívő gyalog jött el a Szentkúthoz. Számos hívő jött haza külföldről, Brazilliából, Németországból, Az USA-ból, s persze Magyarországról.

Msgr. Oros János püspök megköszönve a meghívást, örömét fejezte ki, hogy ott lehetett. – Jó itt lenni ma veletek együtt. Testvérek vagyunk. Jézus által minden nép meghívást kapott az üdvösségre, horvátok, szerbek, magyarok, szlovákok, németek egyaránt. Isten maga köré akarja gyűjteni az összes nemzetet. Isten háza népében azonban az igazságnak, a szeretetnek és a békének kell uralkodnia. Ezért vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy mi keresztények képesek vagyunk-e felemelkedni Krisztus minden embert testvérnek tekintő szeretetéhez. A barát és az ellenség közötti szakadékot akarjuk -e áthidalni? Mit teszünk azért, hogy a világi gondok ne akadályozzák vallási életünket… Az igazi Mária tisztelet közelebb vezet bennünket Jézus Krisztushoz…Jézus végrendelete arra kötelez bennünket, hogy továbbra is gyermeki tisztelettel viseltessünk a Szűzanya iránt… Testvéreim! Egy megosztott világban élünk, sok helyen az ember ember ellen, a nemzet nemzet ellen fordul. Ugyanakkor egyesült Európát igyekszünk kialakítani. De mennyire stabil ez az egység? Tudjuk: a Jézusba fektetett hit immáron 2000 éve egy nagy közösséggé kovácsolja azokat akik komolyan keresik Őt. A Szűzanya pedig az aki aki az egyházzal marad annak megalakulásától kezdve a világ végéig. A lehetőségetek szerint ti is zarándokoljatok ide, vagy más búcsújáró helyre, hogy nemzetünkben ki ne aludjék a hit lángja. Kérjétek itt Máriát, hogy népünk mindig Mária népe, Isten népe egy nép maradjon. – mondotta szentbeszédében MSGR. Oros püspök úr. A magyar nyelvű püspöki szentmise előtt dr. Pénzes János megyéspüspök horvát, msgr. Oros János püspök szlovák nyelven mutatott be szentmisét, ezzel egyidejűleg a kápolnában ft. Orcsik Károly német nyelven muatott be szentmisét.
Az ünnep előestéjén, a bűnbánati liturgia, az esti dicséret után este 7 órakor ft. Gutási Ákos újmisés magyar-, 22 órakor ft. Marijan Vukov horvát nyelven mutatott be szent misét. A ft. Verebélyi Árpád által összeállított Matutinum, zsolozsma, amely külön színfoltja volt a Mária iránti tiszteletadásnak, fellépet a Magyarkanizsai Szent templom Angeles kórusa Farkas István karnagy vezetésével, A Matutinum ft. Árpád atya, továbbá a karnagy és ft. Szakály József munkája, kifejezetten a szentkúti búcsú számára készült. Másnap reggel, 8.-án a reggeli dicséretet imádkozták. Mint ft. Szakály József atya kérdésemre válaszolva elmondta, mindez egy úgynevezett népzsolozsma formában készül, tehát könnyü dallamokkal, és olyan állandó szövegekkel, hogyha ha az ember egyszer megtanulja, akkor mindig könnyen tudja használni. Káposzta Réka, az énekkar tagja szerint is nagyon emelkedett volt a hangulat. – Most először vagyok itt. Nagyon örülök, hogy eljöhettem, öröm itt énekelni ! – mondotta. Az éjfélkor kezdődő Világosság rózsafüzér imádság előtt és után, amelyet ft. Orcsik Károly vezetett, a szabadkai Ébredés elnevezésű zenekar működött közre. A megkérdezett hívők sokasága, többek között Szabadkáról, Kupuszináról, Becséről, Gombosról, Újvidékről és még sorolhatnám, szinte egyhangúlag azt válaszolták, hogy a doroszlói Szűz Mária kegyhelyen való részvétel nagy lelki nyugalmat, megnyugvást hoz szívükbe. Egy Hamburgból érkező hívő szerint is szépen megszervezték az ünnepséget, lelkileg feltöltődve tér haza otthonába. Amit kifogásolt, meg kéne akadályozni, hogy a szertartások, szentmisék idején sokan szemlélődve járnak-kelnek, s közben még beszélgetnek is. Ezáltal megzavarják az áhítatot.
Az ünnepi szentmise végén Oros püspök úr megáldotta a kegy tárgyakat, majd Ft. Verebélyi Árpád a kegyhely őre köszönetet mondott a püspököknek, a paptársaknak, a Farkas István karnagy által vezetett Magyarkanizsai Szent templom Angelus kórusnak, illetve énekkarnak, a világi képviselőknek, a hívőknek, s végül, de nem utolsó sorban az ünnepséget szervezőknek. Dautbegovics Zoltán